15 miljoen euro omzet voor Orfit Industries

stef

“Succesvol ondernemen vereist allereerst dat je producten het olympisch minimum halen," stelt Steven Cuypers van Orfit Industries uit Wijnegem. De producent van smeltbare thermoplastics voor de geneeskunde kreeg op initiatief van Unizo het bezoek van een groep ondernemers. "Kwaliteit is zonder meer de essentie. Én je moet het verschil met de concurrentie zien duidelijk te maken. Maar dan ben je er nog niet ”.

Thema van de avond was het Nieuw Industrieel Ondernemen, waarbij de nadruk komt te liggen op het innovatieve karakter van de onderneming, maar ook op haar creativiteit, haar inspanningen inzake duurzaamheid en haar maatschappelijke rol.

Cuypers duidde de verschillende krachtlijnen aan die de dynamiek van Orfit Industries uitmaken. "Orfit is constant bezig met innovatie. Het besteedt tot 15% van zijn omzet aan Onderzoek en Ontwikkeling en beschikt over een heus researchteam dat voortdurend werkt aan productverbetering. Een van de recentste innovaties is het gebruik van nanodeeltjes in spalken en immobilisatiemaskers voor radiotherapie, waardoor het thermoplastisch materiaal waaruit die zijn gemaakt veel lichter en soepeler is. Op dit Nanor®, nu ook toegelaten in de Verenigde Staten, heeft Orfit overigens octrooi genomen."

Maar innovatief ben je niet alleen met nieuwe producten, maar bijvoorbeeld ook door je productieproces up to date te houden en door nooit aflatende marketinginspanningen.

Orfit Industries is tevens creatief door geregeld nieuwe producten op te markt te brengen. Maar die creativiteit valt ook op in zijn exportbeleid: door heel zorgvuldig de landen en hun bedrijfscultuur en economische wetgeving te bestuderen, of door op tijd na te gaan wat de transportmogelijkheden en -moeilijkheden zijn.

"Wij willen vooral ook duurzame producten op de markt brengen. Maatschappelijke overwegingen staan hierbij voorop. Maar beperking van het afval is ook in ons eigen belang. Wij slagen erin tot 90 procent van het productie-afval te hergebruiken. Dat we door de introductie van Nanor® nu ook veel lichtere producten op de markt brengen, maakt dat we heel wat op de transportkosten (meestal luchtvracht) kunnen besparen en er zuiniger met energie wordt omgesprongen. De innovatieve producten dragen zo bij tot een verkleining van de ecologische voetafdruk van Orfit."

Cuypers stelde tevens dat Orfit Industries ook sociaal is omdat het zijn personeel kansen geeft om zich binnen het bedrijf te ontwikkelen en zijn mensen door adequate informatie bij het reilen en zeilen van de onderneming betrekt. Het personeelsverloop is dan ook zeer gering. In de afgelopen maanden nam Orfit nog tien extra mensen in dienst. De sociale media brengen Orfit in contact met gebruikersgroepen en patiëntenverenigingen, zodat het inzicht kan verwerven in plaatselijke noden vrijwel overal ter wereld. Opleiding en ondersteuning van de mensen die de producten gebruiken beschouwt Orfit als een kerntaak.

"Belangrijk voor succes bij het ondernemen, en het bepalen van de missie van de onderneming, is dat je jezelf grenzen oplegt," zo zei Cuypers nog. “Zo hebben we ervoor gekozen ons met ons thermoplastisch materiaal te beperken tot de medische markt. Het bleek een juiste keuze want die markt blijft groeien. Een voorbeeld is radiotherapie: het aantal kankergevallen neemt toe, we worden immers almaar ouder, maar de stijgende welvaart maakt dat grotere groepen mensen kunnen worden behandeld. Op termijn zit het er zelfs in dat kanker een chronische, dus langdurig te behandelen ziekte wordt.”

Orfit Industries is als familiebedrijf gevestigd in Wijnegem. Het is marktleider in de ontwikkeling en productie van gemakkelijk smeltbare thermoplastics en van de hardware en toebehoren voor de immobilisatie en positionering van patiënten bij de behandeling van kanker door radiotherapie. Orfit produceert ook thermoplastische spalkmaterialen voor fysieke revalidatie en bedient ook de markt van de technische orthopedie.

Orfit Industries realiseerde in 2013 een omzet van bijna 15 miljoen euro.