Accel waarschuwt tegen cyberrisico’s

AccelAccel uit Edegem wil KMO's waarschuwen voor het verlies van hun computerdata en biedt meteen oplossingen aan. Computergegevens zijn erg kwetsbaar. Ze kunnen worden bedreigd door zowel interne als externe gevaren: brand, bijvoorbeeld, maar er circuleren ook heel wat phishing e-mails met malware die het op de belangrijke computergegevens hebben gemunt.

'Cryptolocker' is er zo een. Die versleutelt alle data op pc’s en op het netwerk zodat ze niet meer bruikbaar zijn.  

“KMO’s moeten zich heel dringend de vraag stellen: wat als mijn data niet meer beschikbaar zijn? Bedrijven denken heel vaak in termen van een eenvoudige back-up. Maar dat is lang niet voldoende. De kans op cyberrisico’s is groot en hun impact enorm. Een back-up op een andere locatie is al een stap in de goede richting. Bij een ernstige infectie of ramp kan het bedrijf dan binnen een redelijke tijd opnieuw verder werken.  Vanaf 25 mei 2018 gaat trouwens de meldingsplicht van kracht voor bedrijven die het slachtoffer zijn van datalekken en data-inbraken. En er zullen boetes tegenover staan”, legt Marc De Swaef van Accel uit.

Zoals al aangestipt zijn er de materiële gevaren zoals brand, overstroming of blikseminslag die computerdata van een bedrijf onklaar kunnen maken. Een simpele back up is dan wellicht niet voldoende om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Een back-up op een server die op een andere locatie staat komt dan al in de buurt van een oplossing. Andere mogelijkheden zijn een 'business continuity server' bij de klant zelf of een off-site back up die elders staat, bv. een cloud back-up.

Om cyberrisico’s op te vangen is de installatie van een antivirus onvoldoende, zet Accel. Extra beveiliging van het mailverkeer is de boodschap. “Het is belangrijk om alle medewerkers binnen het bedrijf continu te informeren en hen duidelijk te maken hoe ze alert blijven en met reële IT-dreigingen moeten omgaan”, aldus nog Marc De Swaef, managing director van Accel.

Meer informatie: www.accel.be