Nieuws Antwerpen Akkoord over Oosterweel

Akkoord over Oosterweel

Akkoord over Oosterweel

Spectaculair. Dat is het minste wat je kan zeggen bij de berichten over een plots akkoord tussen de Antwerpse actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering over het ‘radicaal haventracé’ voor de Antwerpse mobiliteit.

De verschillende partijen in het Antwerpse mobiliteitsdossier konden hun tevredenheid en trots niet onder stoelen en banken steken bij de voorstelling van het akkoord. Dat werd mee toegelicht door Alexander D’Hooghe, de intendant voor het Oosterweeldossier.

Het akkoord dat op tafel ligt, gaat over het radicaal haventracé, dat het doorgaand verkeer weghaalt van de stad naar een noordelijker tracé. Het gaat om bestaande infrastructuur die wordt uitgebreid via een extra Tijsmanstunnel en meer wegcapaciteit voor de A102 ten oosten van de stad (zie kaart).

Het compromisvoorstel komt uit de koker van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Die vergeleek het akkoord met een lasagne met vier lagen pasta en vier gedeelde engagementen:

1. Een overkapping van de Ring. “Daarvoor werd een belangrijk engagement aangegaan”

2. De sluiting van Ring voor stadsregionale stromen, de zogenaamde Oosterweel Light

3. Het radicaal haventracé voor het doorgaand verkeer

4. Een “modal shift” ofwel “modal split”, waarbij wordt ingezet op alternatieven voor de wagen: beter en meer openbaar vervoer, fietsostrades, autodelen, … .

Volgend jaar wordt het ‘Routeplan 2030’ opgestart, dat moet leiden tot een nieuwe verhouding van het verkeer in en rond Antwerpen van 50 % wagen en -vrachtwagenverkeer en 50% alternatieve vervoersmiddelen, zoals fiets en openbaar vervoer.

Het Radicaal haventracé kwam pas vorige maand een eerste keer ter sprake onder leiding van D’Hooghe. De Oosterweelverbinding wordt in dat concept afgeslankt tot een lokale verbindingsweg.

Het doorgaand verkeer wordt in het noordwesten omgeleid via de A12 en de Liefkenshoektunnel. Om de capaciteit op dat tracé te verhogen komt er een tweede Tijsmanstunnel. Ten oosten van de stad worden doorgaande wagens en vrachtwagens omgeleid via een nieuw aan te leggen verbinding tussen de E313 en de E19.

 

Manu Claeys van actiegroep StRaten-Generaal kon zijn tevredenheid en dankbaarheid moeilijk verbergen, na jaren van inzet en strijd voeren. “Hopelijk kunnen we later terugkijken op dit Oosterweeldossier als naar een goede wijn. Het minste wat gezegd kan worden is dat ze lang heeft kunnen rijpen.”

Ook Wim Van Hees van actiegroep ‘ademloos’  is  verheugd dat er na jaren van actie kan overgegaan worden naar organisatie en samenwerking met de stad. Ook de overkapping van de ring zit in het plan. Dus ook een opgetogen Peter Vermeulen van Ringland die overigens niet ontkende dat het ganse project veel zal kosten, “maar het zal vooral enorm veel opbrengen”.

De actiegroepen en burgerbewegingen hebben volgens Vermeulen een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een draagvlak in Antwerpen en aan de realisatie van dit project. Hun rol is met dit akkoord allerminst uitgespeeld. “In de werkgemeenschap die nu wordt opgericht willen wij een cruciale rol blijven spelen en een hefboom zijn voor een stad die zichzelf heruitvindt.

Het prijskaartje dat aan het hele project vasthangt is uiteraard niet min. De verbinding zelf kost al 3,5 miljard euro. Door extra werken en zeker een eventuele overkapping zal de factuur al snel met nog een paar miljard stijgen, blijkt uit eerdere berekeningen van D’Hooghe.

Er zijn afspraken tussen de verschillende spelers gemaakt, onder meer over een vaste overlegstructuur waarin de actiegroepen hun zeg krijgen en over de stappen die de komende maanden worden gezet. Tegen de zomer moet er een doorwrocht plan zijn dat ook duidelijkheid schept over de overkapping van de Antwerpse ring.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.