Alleen in de provincie Antwerpen daalt het aantal faillissementen lichtjes

Een nieuwe maand is begonnen en dat betekent dat GraydonCreditsafe de faillissementscijfers van mei 2023 heeft vrijgegeven. In de ‘Barometer Faillissementen’ worden de tendensen van de voorbije maanden bevestigd. Alleen de provincie Antwerpen vaart een eigen koers want voor het eerst viel daar een lichte daling te noteren.

In mei 2023 telde GraydonCreditsafe in België 893 faillissementen. Ten opzichte van de maand mei 2022 betekent dit een daling met -9,62%. Nochtans sneuvelen binnen het Vlaamse Gewest opnieuw records. Met 584 uitspraken (+5,23%) vestigde het een absoluut record, terwijl de cijfers in Wallonië (één uitspraak meer dan in mei 2022- stabiliseren. De daling op federaal niveau is dan ook vooral een Brusselse aangelegenheid, waar we slechts 104 uitspraken tellen. Het betekent een daling ten opzichte van mei 2022 met -53,57%.

Alle records sneuvelen

Cumulatief telt Graydon in de periode januari-mei op federaal niveau 4.429 faillissementen (+8,29%). Ook hier ziet men binnen het Vlaamse Gewest alle records sneuvelen. Met 2.692 uitspraken zijn dat 81 faillissementen meer dan tijdens het recordjaar 2013. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar is een stijging met +15,54% te zien. Ook binnen het Waalse Gewest noteert men een stijging (+22,97%). Alleen in het Brusselse Gewest ziet men na vijf maanden een flinke daling met -25,27% naar 612 vonnissen.

Lichte daling

In iedere Vlaamse provincie viel een stijging te noteren. Enkel binnen de provincie Antwerpen noteerde GraydonCreditSafe een lichte daling (-0,44%). Die daling is volledig te danken aan het arrondissement Antwerpen, waar er -10,39% te noteren viel. In de arrondissementen Mechelen en Turnhout noteerden men nog een stijging van respectievelijk 37,89% en 19,21%. Deze cijfers hebben betrekking op de eerste vijf maanden van 2023. Voor de maand mei bedroeg de daling in Antwerpen -50%, terwijl Mechelen (+24,00%) en Turnhout (+38,89%) een stijging lieten noteren. Zo komt het globaal cijfer voor de maand mei in de provincie Antwerpen op een daling van -29,88%.

Antwerpen voorloper

In een eerder interview liet Graydon optekenen: “Historisch bleek de provincie Antwerpen steeds opnieuw de voorloper met betrekking tot faillissementsevoluties.” Ook nu vertoont Antwerpen als eerste provincie in Vlaanderen een daling en dit zou wel eens kunnen betekenen, dat de kentering is ingezet en dat er beterschap op komst is.

Bouwnijverheid

Tijdens de periode januari-mei was de bouwnijverheid de sector met het hoogste aantal faillissementen. Een stijging +13,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar brengt het faillissementspeil in de sector naar 919. De op een na grootste faillissementsleverancier is de horeca met 797 cases, een stijging van +16,7%.