Nieuws Antwerpen Antwerpen kreeg leerstoel familievermogen

Antwerpen kreeg leerstoel familievermogen

Antwerpen kreeg leerstoel familievermogen

managersHet Family Wealth Institute (FWI) van de Antwerp Management School heeft een ‘leerstoel familievermogen’ opgestart. Naast academisch onderzoek en verdiepingstrajecten biedt de leerstoel ook een ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van praktijkervaringen. De leerstoel wordt ingevuld door prof. dr. Alain-Laurent Verbeke. Hij neemt ook de leiding van het onderzoeksteam op zich.

Vlaanderen is rijk gemaakt door hard werkende families die in de loop van de jaren een eigen vermogen opgebouwd hebben. Ze hebben veelal miljoenen geïnvesteerd in hun ondernemingen maar hebben in een ethisch kader vaak ook problemen om de continuïteit van die vermogens naar de jongere generaties te verzekeren.

Vermogende families zijn voortdurend geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van behoud en beheer van het vermogen, het juridisch-fiscale kader van familieregelingen en communicatief-emotionele processen op intergenerationeel vlak. Die vraagstukken vloeien samen in Family Governance, die berust op duurzaamheid en waarden. De Antwerp Management School wil de vraag van families beantwoorden en bouwt het kenniscentrum FWI uit met als specifieke focus ‘Family Wealth’, meer bepaald de facetten Governance en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Het FWI zal, enerzijds, academisering uitbouwen rond deze vraagstukken en, anderzijds, een sereen ontmoetingskader bieden.

De academische opdracht van het FWI wordt vormgegeven door het oprichten van de KBC Leerstoel ‘Family Wealth’. Deze leerstoel wordt ingevuld door Prof. Dr. Alain-Laurent Verbeke, die de leiding neemt van het onderzoeksteam. Het team zal zich verdiepen in internationaal onderzoek over ‘family governance’. De medewerking en sponsoring van externe partners in het algemeen, en KBC in het bijzonder, biedt de mogelijkheid aan de managementschool om de meest getalenteerde docenten en hun medewerkers aan te moedigen voor academisch onderzoek en kennisoverdracht. De KBC Leerstoel ‘Family Wealth’ heeft een uitdrukkelijke focus op het creëren van kennis.

Anderzijds fungeert het FWI als confidentiële en besloten ontmoetingsplaats voor families waar ervaring en ‘best practices’ worden uitgewisseld over topics die nauw aansluiten bij hun vragen en behoeften. De platformfunctie concretiseert zich o.a. in lezingen en in een Family Wealth Excellence Program (FWEP). Dit besloten FWEP stelt wetenschappelijke kennis en onderzoek ter beschikking van de families ter verdieping en aanvulling van hun eigen ervaring.

Zo academiseert en professionaliseert het FWI de kennis en fundering van het goed bestuur in vermogende families. Met als belangrijkste doelstelling de opbouw van en de zorg voor het familiepatrimonium te verzekeren en bij te dragen tot de duurzaamheid en de continuïteit van dit patrimonium, in een ethisch kader en met het perspectief van maatschappelijke verantwoor­delijkheid.

Organigram en structuur van het Family Wealth Institute van Antwerp Management School:
■Prof. dr. Leo Neels is Voorzitter van de Raad van Advies.
■Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke is leerstoelhouder KBC Chair Family Wealth en Academic Director.
■Alain Nijs en Jos Thys zijn Executive Directors.

Contactpersoon voor het Family Wealth Institute is Alain Nijs, Executive Director op alain.nijs@ams.ac.be en telefoon 477 274 426

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.