Nieuws Antwerpen Antwerpse havenbedrijven gaan voor groen

Antwerpse havenbedrijven gaan voor groen

Antwerpse havenbedrijven gaan voor groen

dpworldDe Antwerpse terminaloperatoren DP World Antwerp en PSA Antwerp zetten samen hun schouders onder Go Green, een campagne van Global Ports Group waarin de belangrijkste spelers binnen de havengemeenschap vertegenwoordigd zijn. Naast DP World en PSA zetten ook andere grote spelers waaronder APMT, HPH en SIPG binnen de containerbehandeling zich in voor dit initiatief.

Binnen de volledige ketting van goederentransport, zijn de containerterminal operatoren slechts verantwoordelijk voor een beperkt gedeelte van de CO2 emissie. Desondanks vinden zij het hun plicht om blijvend aandacht en middelen te besteden aan het verminderen van de emissie, het stimuleren van recyclage en het reduceren van de afvalberg.

* In het kader hiervan zullen DP World Antwerp, PSA Antwerp en OCHA (het opleidings-centrum voor havenarbeid in Antwerpen) gezamenlijk een sensibiliseringscampagne opzetten rond ECO-driving. Bedoeling is de chauffeurs die werkzaam zijn bij PSA Antwerp en DP World Antwerp bewust te maken van de voordelen van ECO-driving en op die manier energieverbruik te reduceren.

* Eveneens op de terreinen van OCHA werd onlangs door PSA Antwerp en DP World Antwerp gezamenlijk een lindeboom geplant. Deze boomplanting is het symbolische startmoment van de ‘Plant een boom actie’. Tijdens deze actie zal PSA Antwerp aan zijn medewerkers de mogelijkheid bieden een boom te bestellen om thuis te planten. Op die manier hoopt PSA samen met haar medewerkers een eigen bos aan te planten. DP World Antwerp van zijn kant, heeft tijdens de festiviteiten naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Antwerp Gateway (AG), als symbool voor de groei van AG aan alle medewerkers een olijfboom overhandigd. Met deze actie benadrukt het bedrijf dat het oprecht belang hecht aan duurzaamheid.

* DP World Antwerp, nam onlangs net zoals de voorgaande jaren, actief deel aan ‘World Water Day’. Jaarlijks verbruikt de hele DP World groep 810.808.540 liter water waarvan 5.411.510 liter wordt verbruikt door DP World in Antwerpen. ‘Wij zijn dus goed voor zo’n 0.67 % van het totale waterverbruik’, aldus Suzanne Kwanten, milieucoördinator bij DP World Antwerp.

Het bedrijf nam in dit opzicht een aantal maatregelen om zuiniger om te springen met water. Ten eerste worden kantoorgebouwen uitgerust met toiletten met een spaarknop. Hierdoor wordt 3 liter bespaard op een grote spoeling en 6 liter op een kleine spoeling. Ten tweede wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van regenwater voor het reinigen van containers en straddle carriers. Afhankelijk van de regenval bespaart het bedrijf hierdoor ongeveer 3600m³ of 3.600.000 liter water.

* Eén van de andere initiatieven die een significante bijdrage levert aan het behoud van het leefmilieu, is de bouw van de NPG Energy biogascentrale op DP World’s Antwerp Gateway (AG) site aan het Deurganckdok in Doel. De bouw van deze allereerste biogassite op een concessie binnen het Antwerpse havengebied, die een investering behelst van om en bij de 11 miljoen euro, staat symbool voor de overtuiging om duurzame oplossingen te zoeken op het vlak van milieu, zo stelt CEO Rob Harrison. De stroom die geproduceerd en afgenomen wordt op onze eigen site, wordt aangewend om automatische kranen, havenkranen, reefers en kantoorruimtes van elektriciteit te voorzien. De capaciteit die Antwerp Gateway niet benut (slechts een kleine 10%), wordt aangeboden op het net. Naast de biogasinstallatie worden er binnenkort tevens een aantal windmolens op de Antwerp Gateway site gebouwd.

* Buiten een besparing op energie, dragen de medewerkers van DP World Antwerp ook hun steentje bij om de afvalberg te verminderen. Zo werden plastic bekers aan de koffieautomaten vervangen door tassen én kregen alle medewerkers intussen hun persoonlijke Sipwell drinkbus, waardoor plastic bekers op bijna alle werkplekken werden verbannen. In samenwerking met het schoonmaakbedrijf werd tevens een sorteersysteem opgezet, waardoor recyclage wordt gemaximaliseerd.

* PSA Antwerp heeft verscheidene technologische aanpassingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat de ecologische afdruk verder vermindert. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de elektrische kaaiwagens, de hybride straddle carriers en het reduceren van ons elektriciteitsverbruik.

* Op één van de PSA Antwerp terminals werden elf kaaiwagens vervangen door elektrische wagens. Ook de overige kaaiwagens zullen gaandeweg worden vervangen door elektrische varianten. Vandaag rijden er tevens twee hybride straddle carriers in testfase, één op een PSA Antwerp terminal en één op de MPET terminal. Daarvan worden momenteel de prestaties opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Op basis van deze resultaten zullen verdere stappen worden bekeken. Tevens werd in de containerkranen van deze terminals technologie ingebouwd waardoor 30% van de verbruikte elektriciteit gerecupereerd wordt. Dit gebeurt door de energie die vrijkomt bij het vieren van de last en het remmen van de kat om te zetten in elektriciteit en terug te sturen naar het net.

* Daarnaast worden ook tal van acties ondernomen om eigen medewerkers en bij uitbreiding het ruime publiek te sensibiliseren. Eén van de acties hieromtrent is de Groene tweeweekse die PSA International dit jaar voor de tweede keer organiseert en dit gelijktijdig op al haar terminals wereldwijd. De concrete acties worden lokaal ingevuld, er zijn collega’s die stranden opruimen of bomen planten in bedreigde gebieden.

Een belangrijke doelstelling van deze campagnes is sensibilisering. Zo heeft PSA Antwerp bv. het voorbije jaar gewerkt rond afvalvermindering en –sortering. Alle locaties, zowel binnen als buiten, werden uitgerust met vuilbakken met duidelijke aanduidingen om optimaal sorteren te bevorderen. Om de afvalberg te verminderen, werden mokken uitgedeeld aan alle havenarbeiders. Voor diegene die de tas gebruiken wordt gratis soep voorzien, degene die een plastic bekertje willen, moeten hiervoor betalen. Om dezelfde reden werden tevens drinkbussen uitgedeeld die kunnen gevuld worden aan een waterdispenser. Zo verminderen we dan weer het aantal plastic waterflesjes. Ook rond het verminderen van papiergebruik werden sensibiliseringscampagnes opgezet.

* Een andere actie die in het kader van de Go Green georganiseerd werden, is het opkuisen van een kaai. Tijdens deze opruimactie hebben een aantal vrijwilligers zwerfvuil op en rond de terminal verwijderd. Tijdens de mobiliteitsdag werden onze medewerkers aangemoedigd om de wagen, behalve dan voor carpooling, eens een dagje thuis te laten. Werknemers die deelnamen aan deze actie, kregen deze morgen een gezond ontbijt aangeboden op de werkplaats.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.