Nieuws Antwerpen Antwerpse winkelgebieden moeten sterker en compacter worden

Antwerpse winkelgebieden moeten sterker en compacter worden

Antwerpse winkelgebieden moeten sterker en compacter worden

ANTWERPEN – In lijn met het Vlaamse kernversterkende beleid en in nauw overleg met de sector zet de stad de komende jaren verder in op sterke, compactere en herkenbare winkelgebieden, die de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van zowel de stad en de districten als de buurten moeten versterken. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsnota detailhandel die het Antwerpse college heeft goedgekeurd, en 27 april wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De nieuwe beleidsnota detailhandel houdt vooral rekening met nieuwe trends en evoluties. Het document kwam tot stand in nauwe samenwerking en overleg met alle stakeholders, en vormt vanaf nu de basis voor verdere beleidsbeslissingen, ruimtelijke adviezen en acties.

De nieuwe nota bevat vijf krachtlijnen om de ambities van Antwerpen als winkelstad zowel lokaal, nationaal als internationaal waar te maken:

© Stad Antwerpen | Beeld: Farmboy.

  • De stad zet voluit in op de clustering van detailhandel in winkelgebieden en bepaalt daarnaast winkelarme gebieden en zones waarin geen enkele vorm van detailhandel is toegestaan. Verdere verlinting of verspreide vestiging van nieuwe detailhandelsruimte is niet toegelaten, met uitzondering van goed bereikbare detailhandel op wijkniveau. In winkelarme gebieden kan detailhandel enkel als ondersteunende functie en in bepaalde zones is dus helemaal geen plaats voor detailhandel.
  • De stad zet in op centrummanagement en faciliteert ondernemers en stakeholders in de detailhandel. In structurele samenwerking en overleg met de sector streeft de stad naar vlotte dienstverlening, zo weinig mogelijk administratieve belasting en voldoende informatie om beslissingen te vergemakkelijken.
  • De stad streeft naar een maximale commerciële leefbaarheid van buurten, wijken en stadsdelen. Sterke winkelgebieden waarin verschillende functies verweven zijn, verhogen de aantrekkelijkheid en dynamiek.
  • De stad heeft het voornaamste binnenstedelijk recreatief kernwinkelgebied van de Lage Landen. Alle troeven worden uitgespeeld om retailers, ondernemers en bezoekers naar de stad te trekken.
  • De stad Antwerpen gaat resoluut voor een maximale bereikbaarheid van alle winkelgebieden. Dankzij een gedifferentieerd mobiliteitsbeleid is elke winkelkern vlot en comfortabel op een multimodale manier bereikbaar.

Schepen voor Middenstand Koen Kennis: “Ondernemen betekent meegaan met de tijd, en vooruitkijken. Deze beleidsnota brengt de uitdagingen waarmee onze handelaars vandaag geconfronteerd worden helder in beeld, en hoe we daarop als stad samen met de sector kunnen reageren. Ook de manier waarop we de gevolgen van de coronacrisis voor Antwerpen aanpakken, past binnen de krijtlijnen van deze nota. Ik kijk de toekomst van de Antwerpse detailhandel alvast met vertrouwen tegemoet.”

Reageer op dit bericht

Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.