Nieuws Antwerpen Argenta pakt uit met recordresultaten

Argenta pakt uit met recordresultaten

Argenta pakt uit met recordresultaten

hellerDe depositobank Argenta heeft verleden jaar zijn posities als vijfde bank en tiende verzekeraar in België nog aanzienlijk versterkt. Met 36 miljard euro aan deposito’s heeft de groep met het groene appeltje nog nauwelijks enig vergelijk met de kleine bank die stichter Karel Van Rompuy destijds oprichtte. De netto groepswinst van 157,4 miljoen staat voor een “operationeel topresultaat zonder voorgaande.”

Karel Van Rompuy overleed begin verleden jaar. Hij bouwde Argenta in 60 jaar uit tot een gerenommeerde bankinstelling die ondertussen heel populair is bij de gewone spaarder.Argenta telt vandaag liefst 1,5 miljoen klanten in België, Nederland en Luxemburg. Volgens de huidige topman John Heller heeft Argenta het ook verleden jaar uitstekend gedaan. “Ondanks de aanzienlijke investeringen en een verdere toename van de fiscale druk, voornamelijk van de bankentaksen. De stevige basis waarop die resultaten behaald werden vormen een garantie voor de verdere groei als onafhankelijk familiebedrijf.”

De basis voor de uitzonderlijke resultaten ligt zowel in de commerciële cijfers, de marge als de volgehouden kostenbeheersing. De verkoop van hypotheken (+ 15 %), schadeverzekeringen (+ 11 %), overlijdens-risicodekkingen (+ 28 %) en beleggingsproducten (+ 14 %) piekten in 2013. Alleen de verkoop van levensverzekeringen met gegarandeerde rente ging met de algemene markttrend mee achteruit (- 52 %).

Naar jarenlange traditie zullen de aandeelhouders het grootste deel van de winst herinvesteren. De kapitaal- en liquiditeitspositie van Argenta worden daarmee nog versterkt. Daarenboven bieden de ruime buffers de nodige ruimte voor verdere groei. Het ontstaan van het Europees gemeenschappelijk banktoezicht zal ertoe leiden dat Argenta, samen met de belangrijkste banken in de eurozone (124 op een totaal van 6.000), aan het toezicht van de ECB zal worden onderworpen.

Het netto interest-inkomen van Argenta Spaarbank steeg ondanks de blijvend lage renteomgeving met 114 miljoen tot 465 miljoen euro. Deze kwantumsprong is vooral het gevolg van een stapsgewijze aanpassing van de actiefmix van de bank in de voorbije jaren. Er werd de afgelopen 3 jaar meer geïnvesteerd in woonkredieten dan in de obligatieportefeuille, zonder toegevingen te doen op het vlak van het acceptatiebeleid voor de kredietverlening. Mede door de kleinere obligatieportefeuille werd bij de bank ook iets minder winst geboekt op financiële transacties (20,2 miljoen in 2013 i.p.v. 28,7 miljoen euro in 2012).

De groepskosten stegen tot 232 miljoen euro, waartoe maar liefst 50 miljoen diverse bankenheffingen gerekend worden. Desondanks, en vooral door de veel sterkere stijging van de inkomsten, daalde de cost/income-ratio aanzienlijk. Deze komt nu uit op 50 % (2012: 60 %), en abstractie makend van de bankenheffing op slechts 39 %.

Dankzij de verkoop van beleggingsfondsen, structured notes en levensverzekeringen, gecombineerd met de goede beursprestaties en de groei in traditionele spaarproducten, klom het totaal aan fondsen onder beheer met 3,3 % tot 36,4 miljard euro, een stabiele en meer dan voldoende financieringsbasis voor de kredietverlening aan Belgische en Nederlandse gezinnen. Door deze sterke retailfunding is Argenta niet afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkten voor de financiering van haar activiteiten.

Voor België en Nederland samen liep het verstrekken van woonkredieten op tot maar 4,2 miljard euro. Argenta groeit, terwijl beide markten als geheel zich eerder negatief ontwikkelden wat betreft nieuw verstrekte volumes. Argenta Assuranties verkocht gelinkt aan de woonkredieten veel levensverzekeringen met een overlijdensrisico. In totaal 17.000 nieuwe polissen. De aanhoudende focus op kredietverlening aan particuliere cliënten (gezinnen) en Belgische overheden leidt ertoe dat Argenta een koppositie inneemt wat betreft herinvestering van de haar toevertrouwde spaarfondsen: maar liefst 87 % gaat direct terug naar de reële economie.

Om de betrokkenheid bij de economische ontwikkelingen in België en Nederland nog kracht bij te zetten, werden in 2013 de eerste stappen ondernomen om deel te nemen aan de financiering van duurzame projecten, zoals de bouw van sportinfrastructuur, scholen en rusthuizen. In maart 2014 werd een eerste project van publiek-private samenwerking gesloten, waarbij Argenta deelneemt aan de financiering van het zwembad in Hoogstraten. De investeringen in de reële economie worden zo echt tastbaar voor onze cliënten.

Bij Argenta Assuranties in België liep het premie-incasso voor levensverzekeringen terug tot 490 miljoen euro. De fiscaliteit en de lage rendementen die op nieuwe stortingen in tak 21 kunnen geboden worden, wegen sectorbreed op de aantrekkelijkheid van deze producten. De ontvangen premies uit schadeverzekeringen stegen daarentegen met 11 %, tot 110 miljoen euro. Het verzekeringstechnisch resultaat bij Argenta Assuranties groeide met 18 miljoen tot 49 miljoen euro.

In Nederland realiseerde Argenta Life een premie-incasso van 64,1 miljoen euro (+ 17 %). Hierin is nog maar een beperkte impact waar te nemen van de succesvol hernieuwde commercialisering van de overlijdensrisicoverzekering vanaf de zomer 2013.

De commerciële resultaten worden treffend geïllustreerd door de aantrekkende marktaandelen. In België steeg het marktaandeel in beleggingsfondsen tot 2,0 %. In de verkoop van woonkredieten haalde Argenta in 2013 een marktaandeel in België van 7,1 %. Ondanks het wat mindere jaar in de verkoop van levensverzekeringen tekent Argenta een marktaandeel op van 4,7 %. Door de groeiende marktaandelen blijft Argenta Assuranties stijgen in de lijst van grootste verzekeraars in België. In Nederland tekende Argenta 5,6 % marktaandeel in de verkoop van woonkredieten op, wat een zesde plaats in de markt betekent.

Personeel

Bij Argenta werkt voortaan 2368 man. Het aantal medewerkers op de hoofdzetel groeide in 2013 nog met 7 % tot 831. In de kantoren werken nog eens 1537 mensen, samen goed voor 2368 medewerkers.

Elke De Mayer

Wavemakers

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.