Premier De Croo nieuwe belastingen voor bedrijven Foto Belga

Begrotingsakkoord: ook maatregelen die bedrijven treffen

De hele begrotingscontrole die de federale regering heeft voorgesteld, is een mikado van maatregelen, gaande van aanpassingen in de uitkeringen tot een nieuwe taks voor multinationals en hun dochterondernemingen.

Het federale kernkabinet is het donderdagmiddag na een marathonvergadering eens geraakt over de begrotingscontrole. Voor 2023 en 2024 samen is er sprake van een netto-inspanning van 1,75 miljard euro, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) aan in de Kamer.

De geplande verhoging van de minimumuitkeringen - werkloosheid, leefloon, arbeidsongeschiktheid en inkomensgarantie voor ouderen – vervalt grotendeels. Daarbij wordt werklozen meer achter de veren gezeten om opnieuw aan het werk te gaan.

Daarnaast voorziet het akkoord ook een aantal nieuwe inkomsten. Een van de hoofdbrokken is de minimumbelasting op multinationals die op Europees niveau is afgesproken en 300 miljoen euro moet opleveren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wou die maatregel gebruiken voor zijn fiscale hervorming en het geld inzetten om de lasten op arbeid te verlagen. Het gaat om een minimumbelasting van 15%. Aanvankelijk wou de regering enkel de hoofdzetels van de multinationals in ons land zo'n minimumbelasting laten betalen, maar ze zal nu ook gelden voor de dochterondernemingen. “Daarmee gaan we verder dan onze internationale verplichtingen”, zegt PS-minister van Economie Pierre-Yves Dermagne.

De korting die werknemers krijgen op de eerste zes werknemers, een verwezenlijking van de regering-Michel waar vooral de MR zeer aan hechtte, wordt nu teruggeschroefd tot de eerste drie werknemers. Het Rekenhof haalde de maatregel eerder zwaar door de mangel wegens veel te duur en zonder enig effect.