Nieuws Antwerpen Bijkomende pijpleiding voor petrochemie

Bijkomende pijpleiding voor petrochemie

Bijkomende pijpleiding voor petrochemie

pijpleidingDe Antwerpse haven is de thuisbasis van de grootste geïntegreerde petrochemische cluster van Europa. Zeven van de tien belangrijkste petrochemische bedrijven wereldwijd hebben een vestiging in de Scheldehaven. De cluster vertakt zich bovendien verder langs de as Antwerpen-Ruhrgebied langsheen het Albertkanaal. Om deze chemiecluster te bevoorraden, zijn pijpleidingen van vitaal belang. Daarom wordt een terreinonderzoek opgestart voor de nodige, proactieve ruimtereservering voor een nieuwe pijpleidingsroute op de as Antwerpen-Limburg-Ruhrgebied.

De Vlaamse overheid selecteerde de multimodale verbinding tussen de haven van Antwerpen en Duitsland als een belangrijk knooppunt in het goederenvervoer en beschouwt het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) als het belangrijkste economisch concentratiegebied in Vlaanderen. De groei van de chemiesector concentreert zich bovendien voornamelijk in de meer downstream-productie waardoor de aanvoer van grote volumes grondstoffen vanuit de Europese havens naar de binnenlands gelegen chemieclusters van cruciaal belang is. Pijpleidingen zijn hierbij – ook vanuit ruimtelijke overwegingen – het ideale transportmiddel.

Op het Bereikbaarheidsevent 2012 van de Antwerpse havengemeenschap heeft minister Muyters, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening destijds aangekondigd dat Ruimte Vlaanderen als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Fetrapi (federatie van transporteurs via pijpleidingen) en de chemiefederatie essenscia een onderzoek zou opstarten met als uiteindelijk doel de nodige ruimtereservering voor de uitbouw van een corridor tussen de chemische cluster in de haven van Antwerpen en de chemiebedrijven in Limburg, Nederland en het Duitse Ruhrgebied. Ruimte Vlaanderen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst, waarna een eerste opdrachtomschrijving werd opgemaakt met alle partners.

Het bestek voor de uitvoering van de eerste fase van deze tweedelige studie werd via e-tendering gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen.

Een eerste fase van de studie bestaat uit een ruimtelijk en technisch vooronderzoek waarbij realistische mogelijkheden voor een tracé voor deze leidingstraat naar voor worden geschoven. Bijkomend wordt de opmaak van een plan van aanpak voor de verdere planvorming, ontwikkeling en realisatie van de als redelijk omschreven tracés gevraagd. De resultaten hiervan zullen voorwerp uitmaken van besluitvorming door de betrokken overheden en partners. Op basis van deze principiële besluitvorming zal dan de tweede fase van de studie worden opgestart.

Reageer op dit bericht

Onderneming

Gerelateerde berichten

Onderneming
Gemeente

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.