Nieuws Antwerpen CityD wil Vlaamse steden identiteit geven

CityD wil Vlaamse steden identiteit geven

CityD wil Vlaamse steden identiteit geven

kathedraalDe moderne stad moet vandaag zichzelf op de kaart zetten. Niet alleen voor zijn eigen burgers maar ook ten aanzien van kandidaat-investeerders, toeristen, de vastgoedsector enz. CityD is in dit opzicht een gezamenlijk initiatief van Quares (Antwerpen/Mechelen), BRO België (Hasselt) en wes research & strategy (Brugge). De drie partners ondersteunen steden en gemeenten bij het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe identiteit en positionering.

Openbare besturen en andere marktpartijen hebben een scherp profiel nodig om aantrekkelijk te blijven voor hun bewoners, bedrijven en bezoekers. Ze zijn dan ook op zoek naar een professionele begeleiding op lange termijn. Vanuit een visie, strategie en citymarketingplan wensen ze hun beleids- en investeringsbeslissingen te verantwoorden en de voortgang van hun ontwikkelingsprocessen te verzekeren. Maar om tot een duurzaam resultaat te komen hebben ze ook behoefte aan externe expertise inzake stads- en gebiedsontwikkeling, retail- en commercieel vastgoed, proces- en centrummanagement.

Daarom werd CityD gecreëerd door drie toonaangevende bedrijven op het vlak van retailadvies, centrumbeheer en procesmanagement. CityD staat voor “Dynamic City Improvement”. De partners zagen namelijk dat goede initiatieven soms naast elkaar lopen, met als gevolg een onvoldoende draagvlak en synergie, een dynamiek die begint te stokken, kwaliteitsverlies en het project dat uiteindelijk doodloopt.

Om van complexe en complementaire processen en projecten een succes te maken hebben overheden en andere marktpartijen vooral nood aan expertise die onmiddellijk inzetbaar is op verschillende fronten. Het gefragmenteerd inkopen van expertise op het vlak van stadsontwikkeling, detailhandelsbeleid en centrummanagement leidt enkel tot een verzwakte invulling van het citymarketingplan, met als gevolg een minder sterke positionering.

Overheden op verschillende beleidsniveaus ondersteunen deze aanpak via subsidies en juridische structuren. Kennisoverdracht staat bij hen dan ook bovenaan de lijst.

De drie partners beschikken over de nodige expertise en ervaring binnen hun domein en bundelen die binnen CityD tot een sterk aanbod.

Rik De Keyser, gedelegeerd bestuurder van wes research & strategy: “We zijn gespecialiseerd in marktonderzoek en strategisch advies voor bedrijven en overheden. Daarnaast willen we ook uitvoerende diensten aanbieden, namelijk op het vlak van stedelijke ontwikkeling en detailhandel. CityD is voor ons dan ook een uitstekend middel om onze dienstverlening te koppelen aan de expertise van onze partners.”

Freddy Hoorens, partner bij Quares : “In opdracht van verschillende steden en gemeenten brengt Quares met succes Duurzaam Bedrijventerrein Management. Die overheden vragen ons om deze formule enigszins aangepast ook op hun centrum toe te passen. In CityD brengen we onze expertise en ervaring in op het gebied van infrastructuur, patrimonium, werkingsstructuur, duurzaamheid en faciliteiten.”

Jan Boots, zaakvoerder van BRO België: “Dank zij de jarenlange en succesvolle samenwerking met de BRO-Groep in Nederland heb ik heel veel kennis over retail, centrum- en procesmanagement kunnen opbouwen. De vertaalslag naar concrete maatregelen en acties verschilt echter van land tot land. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat we voor alle aspecten van stads- en centrumontwikkeling kunnen terugvallen op expertise die in Vlaanderen al uitvoerig haar deugdelijkheid heeft aangetoond. Vandaar het belang van deze samenwerking met complementaire partners die elk op hun domein in Vlaanderen een bijzondere positie hebben weten uit te bouwen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat BRO België onder de naam CityD verder kan werken aan dynamische en onderscheidende binnensteden en handelskernen.”

CityD focust op begeleiding, coördinatie, proces- en centrummanagement op basis van een duidelijke visie en strategie die vervat is in het citymarketingplan. CityD geeft verder eerstelijnsadvies op het vlak van detailhandel, projectontwikkeling, overige stedelijke functies en citymarketing. CityD kan tenslotte ook het volledige proces managen : van onderzoek en analyse, over opzet en implementatie, tot een succesvolle exploitatie op lange termijn. City biedt een volledige service op het vlak van lokale economie in het algemeen, detailhandel in het bijzonder en alle aspecten die daar ruimtelijk en functioneel aan vast hangen.

CityD kan ook medewerkers detacheren naar steden en gemeenten, centrummanagementorganisaties of andere projectorganisaties, zowel voor korte als lange periodes. De medewerkers kunnen een beroep doen op de ruimere expertise die ook wes research & strategy en Quares in huis hebben.

CityD wordt geleid door Jan Boots.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.