Jan Michilesen, ExxonMobil

De Klare Kijk van Jan Michielsen (ExxonMobil) – 1 jaar later: “Focus op contact met medewerkers”

Het Overlegcomité bracht opnieuw perspectief voor versoepelingen, maar ondertussen voelen we nu al meer dan een jaar de impact van de coronamaatregelen. Met zowel ondernemers die vorig jaar hun klare kijk gaven, als enkele anderen bespreken we de situatie. Vandaag laten we Jan Michielsen van ExxonMobil aan het woord. Zijn klare kijk van vorig jaar kan je hier lezen.

Wat was voor u persoonlijk het moeilijkste moment afgelopen jaar?

Het afgelopen jaar valt toch wel samen met een moeilijke periode. Dat is niet terug te brengen tot één moment. In de schaduw van de eerste lockdown zijn we als bedrijf volop blijven produceren, onder moeilijke omstandigheden voor de medewerkers en de organisatie, om de samenleving van kritische producten te voorzien. Nadien hebben we op onze sites in België voor het eerst een belangrijke herstructurering aangekondigd. Het is dus een moeilijke tijd voor de organisatie, waarbij we ook geconfronteerd worden met de limieten van virtuele communicatie. We maken er veelvuldig gebruik van, maar het blijkt geen vervanging voor rechtstreekse contacten die we toch wel missen. De combinatie van de coronamaatregelen en de impact ervan op de werkvloer, samen met de herstructureringsplannen, zijn tekenend voor het afgelopen jaar. Dat is eigenlijk nog steeds een bijzondere uitdaging.

Worden bedrijfsaanpakken die inspelen op de coronacrisis de nieuwe norm of gaan bedrijven, eens alles achter de rug, terug naar hoe het was voor de pandemie? 

Voor kantoorfuncties zal een volledige terugkeer naar vroeger waarschijnlijk niet meer gebeuren, al snakken onze medewerkers wel naar echte sociale contacten op de werkvloer en de leuke toevalligheden die kunnen gebeuren op de werkvloer. Maar ik zie dat niet meer gebeuren vijf dagen per week. Evenzeer is de huidige COVID werkomgeving voor ons kantoorpersoneel geen optie. Een stuk van de creativiteit die het gevolg is van directe contacten ligt toch een stuk moeilijker en dat missen we allemaal.

Voor onze productiesites is het natuurlijk anders. Daar zijn we volledig blijven doorwerken, al hebben we onze organisatie wel moeten aanpassen. We merken daar dat de aanwezigheid op de werkvloer toch een must is, uiteraard voor operators en onderhoudspersoneel, maar zeker ook voor de ingenieurs en ondersteunende afdelingen is een gedeeltelijke aanwezigheid aangewezen. Het gaat vanop afstand, maar we zagen toch dat er zaken minder goed werden opgemerkt en hun effect hadden op de effectiviteit. In een productiesite werken we als een ketting samen, haal daar enkele elementen uit en de ketting verliest zijn kracht.

Merkt u grote veranderingen bij de vraag van klanten?

Het afgelopen jaar was zeker tumultueus en het is duidelijk dat we nog niet helemaal aan het einde zijn. Als het vliegverkeer grotendeels stopt en gedurende lange periodes bepaalde economische activiteiten worden stopgezet, heeft dat uiteraard een impact op de vraag van klanten. Maar de snelheid waarmee vaccins zijn ontwikkeld is een ongelooflijke opsteker voor de wetenschap. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de economie zich zal herstellen en ook dat energiebedrijven zoals ExxonMobil daarin een kritische rol zullen spelen. Onze producten zullen ook in de komende decennia een belangrijke rol blijven spelen om de stijgende energievraag te beantwoorden, gedreven door een groeiende bevolking en groeiende levenstandaard wereldwijd.

Daarnaast is er de vraag van de samenleving en klanten naar producten en productieprocessen die de risico’s van klimaatverandering aanpakken. Dat zijn vragen waar ExxonMobil zich voor inspant, door in te zetten op verminderde emissies in onze operaties, producten te ontwikkelen die bij het gebruik minder uitstoten en de investeringen in R&D om technologieën te ontwikkelen. Een voorbeeld is Carbon Capture and Storage, dat een onmisbaar element zal spelen om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen: wij zijn een actieve partner in Antwerp@C, het CCS project in de Antwerpse haven. Zo komen we opnieuw bij de kracht en noodzaak van wetenschap om de hedendaagse uitdagingen aan te pakken, zowel voor het coronavirus als klimaatverandering.

“Voorbije jaar was tumultueus en we zijn nog niet aan het einde.”

Is het beleid / de steun van de overheid verbeterd ten opzichte van een jaar geleden?

Wij hebben geen gebruikt gemaakt van overheidssteun. Het meest belangrijke punt voor ons is de transparantie en stabiliteit van de maatregelen. Ook al werkt COVID bijzonder verstorend op de normale bedrijfsvoering, die duidelijkheid en voorspelbaarheid naar de volgende maanden blijft essentieel.

Welke impact van deze pandemie ziet u op de relatie tussen werkgever en werknemer? 

Het belang van communicatie en transparantie in twee richtingen: tijdens heel de crisis waren er voortdurend onzekerheden en vragen, over het plotse thuiswerk, dan weer geleidelijk aan naar kantoor, de beschermingsmiddelen en maatregelen, weer naar huis met de tweede lockdown, de impact op het privéleven. Om aan die vragen tegemoet te komen, zijn we blijven communiceren via verschillende kanalen. Ook al wisten we de antwoorden zelf niet altijd. Deze manier van werken heeft wel de basis gelegd voor onze omgang in de toekomst.

“Contact met medewerkers behouden is absolute noodzaak.”

Zal de impact van corona nog lang zichtbaar / voelbaar blijven?

Zo snel als de impact voelbaar was, zo snel kan het ook weer keren, maar het is koffiedik kijken. Iedereen kijkt uit naar een versnelde vaccinatie die ons moet toestaan om het ‘normale’ leven terug op te pikken. Het is wel duidelijk dat de focus op gezondheid, hygiëne en persoonlijke veiligheid gaat blijven. Ook op de werkvloer, maar zeker ook in de vraag naar producten, zoals ontsmettende producten en materialen voor medische toepassingen.

Wat is het belangrijkste dat u bijleerde het afgelopen jaar?

De absolute noodzakelijkheid om het contact met de medewerkers te behouden onder onduidelijke en complexe omstandigheden.