Nieuws Antwerpen De meerwaarde van een adviesraad voor jouw kmo

De meerwaarde van een adviesraad voor jouw kmo

De meerwaarde van een adviesraad voor jouw kmo

Wat is een adviesraad, en hoe kan die je kmo vooruithelpen?

De meeste ondernemers zijn bekend met raden van bestuur, of het college van zaakvoerders. Dit zijn wettelijk geregelde bestuursorganen van de vennootschap, die duidelijk door de wet omlijnde taken hebben verkregen. Zij besturen de vennootschap, komen op regelmatige tijdstippen bijeen, maken jaarrekening en jaarverslag op, of kunnen de vennootschap verbinden ten opzichte van derden. Zij werken als een bestuursorgaan, dat benoemd is door de aandeelhouders. Zij dragen ook verantwoordelijkheid voor een besluit. Een officieel mandaat dus. Adviesraden zijn van een ander kaliber. Zij zijn een vrijblijvend orgaan, dat niet door de wet geregeld is. Ze geven advies en nemen geen besluiten, noch beslissingen. De ondernemer beslist zelf of hij een adviesraad in het leven wil roepen of niet. Het doel van de adviesraad is dan ook om adviezen te formuleren naar het management om gefundeerde keuzes te kunnen nemen.

Weg met de navelstaarderij

De bedoeling van zo’n adviesraad is natuurlijk om projecten of vraagstukken vanuit nieuwe invalshoeken te bestuderen, of om het management vaak moeilijke, maar verfrissende vragen te stellen. Het gevaar voor tunnelvisie is immers reëel. Het loont net daarom de moeite om ervaren experts van buitenaf naar je zaak of project te laten kijken, en cruciale zaken in vraag te laten stellen. Vaak duwt de adviesraad de betrokken ondernemers uit hun comfortzone, wat niet altijd gemakkelijk is maar tot nieuwe inzichten en strategische meerwaarde zal leiden. Bovendien brengen de leden van een adviesraad vaak een netwerk mee, dat kan helpen om bepaalde projecten een steun in de rug te geven of versneld te starten. Of ze brengen relevante commerciële of financiële ervaring mee. Het vergt wel een openheid van de ondernemer of zijn medewerkers om die adviesraad zo correct mogelijk te informeren.

Geen dubbel werk

“Maar ik heb al een raad van -bestuur of een college van zaakvoerders? Is dit dan niet dubbelop?” Neen, verduidelijkt Boudewijn Dupont , Managing Director van het Business Coaches Network. De adviesraad effent de weg voor de ‘wettelijke’ raden. Vaak doen zij voorstudies, waardoor deze wettelijke raden en hun bestuurders goed geïnformeerd en met kennis van zaken een belangrijke beslissing kunnen nemen.

Hoe werkt het?

Een adviesraad is evenwichtig samengesteld door zowel mensen van het bedrijf zelf als externen. De ideale adviesraad telt gemiddeld vier tot zes personen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. De werking is onderling te bepalen: er wordt een voorzitter gekozen, een agenda wordt vastgelegd en het aantal keer dat een adviesraad per jaar bijeenkomt. Waar vind je leden voor een adviesraad? Het Business Coaches Network heeft een netwerk dat je hierbij kan helpen. Dat gaat meestal in vier stappen: een intake, waarbij bekeken wordt welke profielen je nodig hebt, een voorstelling van kandidaten, de begeleiding en verslaggeving gedurende het traject en een eindevaluatie.

Meerwaarde

Een adviesraad heeft een belangrijke strategische meerwaarde voor je onderneming. Ze kan helpen bij investeringsvraagstukken, reorganisatie-problemen of de begeleiding van een opvolging. De voorbeelden zijn legio. De CEO gaat op pensioen en de kinderen komen in de zaak. Vaak kan een adviesraad dan helpen om de overgang te vergemakkelijken. Het is daarnaast voor de ondernemers een klankbord, waarop ze snel kunnen terugvallen. Zo’n raad bijeenroepen, verplicht de ondernemer ook om even afstand te nemen van de waan van de dag, en eens strategisch naar zijn onderneming te kijken. En uiteraard is het van het grootste belang om met de juiste profielen een adviesraad samen te stellen. Het Business Coaches Network kan hiervoor een beroep doen op een netwerk van 7.000 High-Level profielen in alle expertises en domeinen.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.