Nieuws Antwerpen HIW verdedigt bouw nieuwe ISVAG-installatie in Wilrijk

HIW verdedigt bouw nieuwe ISVAG-installatie in Wilrijk

HIW verdedigt bouw nieuwe ISVAG-installatie in Wilrijk

WILRIJK/AARTSELAAR – Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW) brengt opnieuw het engagement, zoals opgenomen in hun bedrijvencharter, onder de aandacht. “Wanneer ISVAG hopelijk in de zeer nabije toekomst haar aangevraagde nieuwe afvalenergie-installatie mag bouwen en tegelijk het warmtenet verder kan uitrollen, zal dit finaal resulteren in een aanzienlijk betere luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving”, klinkt het.

Volgens de bedrijvenorganisatie is het verbeteren van de luchtkwaliteit te danken aan een groen warmtenet, dat in eerste instantie op bedrijventerrein Terbekehof wordt aangelegd, waardoor vele bedrijven zich kunnen loskoppelen van de klassieke verwarmingsinstallaties en zo geen uitstoot meer veroorzaken. “Voor het eerst zullen we dus naast het reeds langer bestaande voordeel van de elektriciteitsproductie, ook kunnen genieten van de positieve impact op de luchtkwaliteit.”

Dit standpunt sluit volgens de organisatie naadloos aan bij een passage in hun HIW Bedrijvencharter, ondertekend op 21 januari 2016 in bijzijn van toenmalig minister Annemie Turtelboom:

“Warmtenet: Door onze bedrijven aan te sluiten op een warmtenet kan opnieuw onze  afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele energiebronnen teruggedrongen worden, de  betaalbaarheid van energie worden bewaakt en dragen we bij in de strijd tegen de  klimaatverandering. Het warmtenet zal maximaal gevoed worden door de restwarmte van ISVAG.”

HIW haalt deze reden aan om nogmaals, door het charter onder de aandacht te brengen, haar expliciete steun uit te spreken voor de plannen van ISVAG met betrekking tot de bouw van een nieuwe installatie in Wilrijk en de verdere uitrol van een warmtenet.

Aangezien de nieuwe installatie heel wat protest teweegbrengt, ijvert HIW voor constructief overleg tussen alle stakeholders om een oplossing te vinden. “In het belang van het bedrijfsleven en de bevolking in de omgeving, vragen we dat iedereen mee zijn schouders zou zetten onder een zo snel mogelijke realisatie van het ISVAG 2.0 project in Wilrijk.”

HIW zal in de adviesraden waarin ze vertegenwoordigd is (zoals Gecoro, milieuraad MINA-Aartselaar, …) pleiten voor een zo snel  mogelijke realisatie van een nieuwe ISVAG afvalenergieinstallatie in Wilrijk en voor de verdere uitrol van het groene warmtenet ten Zuiden van de Stad Antwerpen.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.