Value Trading Foto: Patrick De Roo.

Industriële activiteiten van goudraffinaderij Value Trading liggen stil

ANTWERPEN - Alle industriële activiteiten van goudraffinaderij Value Trading in de Jacob Jacobsstraat liggen intussen stil. Dat bevestigt het bedrijf. Begin november weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de omgevingsvergunning voor de edelmetaalverwerker. Value Trading ligt midden in de Joodse wijk en kreeg veel tegenkanting van bewoners die vrezen dat het bedrijf een schadelijke impact heeft op hun gezondheid.

Na de weigering van minister Demir kreeg Value Trading een aantal weken de tijd om de raffinage stop te zetten. Dat is intussen gebeurd. Het bedrijf zou haar activiteiten nu wel willen verder zetten op een lager pitje en maakte daarvoor melding bij de stad Antwerpen. “Concreet gaat het over activiteiten van klasse 2 en 3”, zegt woordvoerder van Value Trading Frederik Picard. “Value Trading wil toestemming krijgen om de raffinage op een lager volume te kunnen verderzetten.”

Die vraag werd door de stad afgekeurd op basis van bouwtechnische argumenten. “Goudraffinaderij Value Trading kreeg eerder deze maand geen nieuwe vergunning van Vlaanderen”, licht schepen Annick De Ridder (N-VA) toe. “Het bedrijf kan ook niet zomaar onder het door hen beoogde vereenvoudigde werkproces ‘Installaties Klasse 3’ verder werken. Voor dat werkproces geldt immers een meldingsplicht. Van die melding wordt de aktename nu geweigerd.”

De reden daarvoor is eenvoudig, zegt De Ridder. “De exploitatie is onlosmakelijk verbonden met stedenbouwkundige handelingen, nodig om hinder van technische installaties te voorkomen.” Er zijn met andere woorden verbouwingen nodig, onder meer aan de technische installaties. “Voor die handelingen is echter geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en daarom kunnen de werkzaamheden dus ook niet aangevat worden. De conclusie: zonder vergunning geen exploitatie.”

"Geen impact op klanten"

Value Trading laat weten te zullen bekijken of het zo’n stedenbouwkundige vergunning nog zal aanvragen. Maar nu liggen dus alle industriële activiteiten van de metaalverwerker stil. “Value Trading schikt zich naar deze beslissing”, aldus Picard. “Maar de klanten worden door het bedrijf niet in de kou gezet. Zij kunnen nog steeds bij Value Trading terecht voor het verhandelen van hun edelmetalen. Alleen de verwerking ervan gebeurt nu niet meer in huis maar elders, door een ander bedrijf. Voor de klanten verandert er dus niets.”

De stad Antwerpen geeft aan mee op zoek te willen gaan naar een alternatieve locatie voor Value Trading waar het bedrijf zijn activiteiten wel kan verderzetten. “Uiteraard binnen het daarvoor geldende vergunningskader”, aldus De Ridder.