Nieuws Antwerpen Is uw jobstudent in orde met de wetgeving?

Is uw jobstudent in orde met de wetgeving?

Is uw jobstudent in orde met de wetgeving?

De zomervakantie is aan de gang. Voor veel werkgevers betekent dat dat er opnieuw jobstudenten aan de slag zijn in hun bedrijf. Door de gunstige fiscale regeling komt dat zowel voor de werkgever als de student voordelig uit. Met deze tien tips van Attentia kan u checken of u inzake jobstudenten met alles in orde bent.

1. Om te beginnen: mag elke student werken?

U kunt niet zomaar met elke student een studentenovereenkomst sluiten. Zo is de minimumleeftijd 15 jaar. Een maximumleeftijd is er overigens niet.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat de hoofdactiviteit van de student ‘studeren’ is. “Wie bijvoorbeeld een beperkt leerplan volgt of ingeschreven is in avondonderwijs voldoet dus niet aan die norm”, aldus Stefanie Devestel, legal consultant bij Attentia.

Een student mag tijdens de vakantieperiode die onmiddellijk volgt op het einde van zijn of haar studies ook nog werken met een studentenovereenkomst. Wie in juni zijn diploma haalt, mag dus nog tot 30 september van dat jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen.

 2. Wat moet er zeker in een studentenovereenkomst?

In tegenstelling tot een standaard arbeidscontract, zijn er in een studentenovereenkomst meer verplichte vermeldingen, merkt Stefanie Devestel van Attentia op. Zo moet u bijvoorbeeld naast de begin- en einddatum van de overeenkomst, de plaats van uitvoering en de arbeidsduur per dag en per week en het overeengekomen loon, ook expliciet aangeven bij wie de student terechtkan voor eerste hulp en waar de verbandkist zich bevindt.

3. Hebben een jobstudenten een proefperiode en opzegtermijn?

Allebei. De eerste drie werkdagen van een student worden automatisch als proefperiode beschouwd. Tijdens deze periode kunnen zowel de student als de werkgever de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Na de proefperiode kan de studentenovereenkomst alleen beëindigd worden in onderling akkoord of door het respecteren van een opzegtermijn.

Wanneer de overeenkomst een maand of minder duurt, bedraagt die opzegtermijn drie kalenderdagen bij ontslag door de werkgever en één kalenderdag bij ontslag door de student. Wanneer de overeenkomst langer duurt, moet de werkgever qua opzegtermijn zeven kalenderdagen respecteren en de student drie kalenderdagen.

4. Hoe zit het met sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing?

Als de student niet meer dan 475 uur op jaarbasis werkt, bent u als werkgever geen bedrijfsvoorheffing op zijn loon verschuldigd.

Wat de bijdragen betreft: zolang een student minder dan 475 uur op jaarbasis werkt, gelden gunstige sociale bijdragen voor student én werkgever. Zo is op het loon van een student slechts 8,13% sociale bijdrage verschuldigd (ook wel: solidariteitsbijdrage genoemd), waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,42% ten laste van de werkgever. Zodra de grens van 475 uur overschreven wordt, moet de jobstudent dezelfde bijdragen betalen als een gewone werknemer.

Jobstudenten kunnen altijd een attest met het aantal uren dat ze al hebben gewerkt opvragen op studentatwork.be. Horeca-uitbaters kunnen jobstudenten overigens meer dan 475 uren inschakelen aan verminderde bijdragen.

5. Zijn er minimumlonen voor studenten?

In het algemeen dient u rekening te houden met het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, het GGMMI, maar voor de meeste sectoren zijn er in de barema’s specifieke bepalingen voor studenten opgenomen.

6. Wat met de personeelsadministratie van een student?

Voor een student moet u net zoals voor gewone werkgevers een DIMONA-aangifte doen en hen verzekeren tegen arbeidsongevallen. Bovendien hebben studenten recht op een exemplaar van het arbeidsreglement, een tewerkstellingsattest, een vakantieattest uit dienst en een fiscaal attest 281 10.

“Wanneer u die documenten opmaakt, mag u studenten die in dat jaar voor u gewerkt hebben dus niet vergeten opnemen”, merkt Stefanie Devestel op.

7. Zijn er bijzondere beschermende maatregelen voor studenten?

Ja, en die zijn strikter. Voor gewone werknemers zijn er al beschermende maatregelen zoals de verplichte pauze na zes uur werken of de beperking in arbeidsduur. “Maar voor studenten zijn de maatregelen strenger: na vierenhalf uur is een pauze verplicht en een student mag niet meer dan acht uur per dag en veertig uur per week werken”, aldus Devestel.

In principe mag een student ook niet werken op zon- en feestdagen, noch mag hij overuren presteren. Nachtwerk kan in sommige gevallen wel.

8. Heeft een student recht op gewaarborgd loon bij ziekte?

Zodra een student in dienst is geweest, heeft hij recht op gewaarborgd loon bij ziekte.

9. Heeft een student recht op betaalde feestdagen?

Een student heeft recht op alle feestdagen die vallen tijdens de duurtijd van de studentenovereenkomst. In sommige gevallen hebben ze ook recht op feestdagen die na de uitdiensttreding vallen.

10. Mag u zomaar buitenlandse studenten tewerkstellen?

U dient altijd na te gaan of de student in kwestie een arbeidskaart nodig heeft en u als werkgever een arbeidsvergunning.

Download gratis de brochure van Attentia rond studentenarbeid.

 

Reageer op dit bericht

Sector

Gerelateerde berichten

Sector

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.