Koningin Mathilde gastspreker op #WPSP2018

Met bijna duizend zijn ze, de havens en havengerelateerde bedrijven die zich in Antwerpen hebben geëngageerd om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties naar de praktijk om te zetten. Onder meer Hare Majesteit de Koningin, een van de mondiale SDG-ambassadeurs, nam het woord tijdens het WPSP-event. 

“Havens overal ter wereld zetten koers naar een toekomst die uitgebouwd wordt rond duurzame economische modellen”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, en tevens de gastheer en openingsspreker van het tweedaags WPSP-event.

Focus op 5 thema’s

Het transitieproces bevat de elementen die de havens zullen helpen om een antwoord te bieden op de mondiale, maar ook lokale uitdagingen die zich vandaag aftekenen:
1) het ontwikkelen van robuuste infrastructuur die klaar is voor de uitdagingen van morgen;
2) klimaat en energie waarbij de aandacht gaat naar initiatieven die bijdragen tot de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs;
3) maatschappelijke integratie door het verbeteren van de relatie tussen havens en steden; 
4) veiligheid en (cyber)security;  
5) het uitrollen van een transparant en ethisch beleid en beheer. 

Historisch charter

De engagementen die de internationale havengemeenschap aangaat, staan neergeschreven in het historische World Ports Sustainability Program (WPSP) charter. Donderdagavond werd dit ondertekend door de founding fathers: de European Sea Ports Organisation (ESPO), The Worldwide Network of Port Cities (AIVP), de American Association of Port Authorities (AAPA), The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), en de International Association of Ports and Harbours (IAPH). Samen met het Havenbedrijf Antwerpen namen zij het initiatief tot WPSP en vertegenwoordigen zij ongeveer 1.000 havens, havengerelateerde bedrijven en instanties uit meer dan 100 landen.
Het charter kan je hier raadplegen. 

Van WPCI naar WPSP

De kiemen van WPSP werden door IAPH reeds in 2008 gezaaid, met de lancering van het toenmalige World Ports Climate Initiative. Toen engageerden 55 wereldhavens zich om maatregelen te nemen die de klimaatverandering zouden tegengaan. “Dit resulteerde onder meer in concrete initiatieven zoals de Environmental ship index, walstroom voor zeevaart en LNG als bunkerbrandstof”, zegt Patrick Verhoeven, managing director van IAPH en coördinator van WPSP.

Waar tien jaar geleden de focus vooral lag op het klimaat, is de thematiek ondertussen opengetrokken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ook wereldhavens worden uitgedaagd om duurzame ontwikkelingen te verzoenen met de verdere industriële uitdagingen. Daarom was het noodzakelijk om het WPCI te laten uitgroeien tot het WPSP: een internationaal programma dat een belangrijke bijdrage wil leveren aan de realisatie van de 17 SDG’s van de Verenigde Naties”, vult Verhoeven aan.

Antwerpen gaststad

Dat Antwerpen gaststad is van WPSP, en op die manier mee aan de wieg staat van een historisch charter, mag niet verbazen. “De Antwerpse havengemeenschap heeft een voortrekkersrol inzake duurzaamheid. We voeren een zeer actief beleid en binnen ons havenplatform zijn er veel inspirerende voorbeelden te vinden”, zegt Eric de Deckere, manager Sustainable Transition binnen het Havenbedrijf en CSR Professional of the Year. 

foto's (c) David Pintens

[gallery ids="46634,46623,46624,46633,46627,46628,46626,46630,46621,46629,46635,46622,46631,46632"]