Nieuws Antwerpen Lonen in Antwerpen 4% boven nationale gemiddelden

Lonen in Antwerpen 4% boven nationale gemiddelden

Lonen in Antwerpen 4% boven nationale gemiddelden

arbeiderDe economische groei in België zet zich door en de groeiverwachtingen zijn gematigd positief. Ook Antwerpen deelt in de verbeterde conjunctuur. Jeroen Diels, directeur bij Robert Half Antwerpen onderzocht wat een en ander te betekenen heeft voor de brede omgeving. Hij tekende daarbij vijf trends uit. Daaronder niet in het minst de verwachting dat de lonen verder zullen stijgen. Ook de ‘aanhoudende war for talent’ en de trend naar meer digitalisering zullen de nood aan talenkennis en vaardigheden aanscherpen.

* Hogere lonen dan in de rest van België

Ook dit jaar zullen de lonen in de Antwerpse regio hoger liggen dan in de rest van het land. Uit de Robert Half Salarisgids 2016 blijkt dat de lonen in de regio Antwerpen 4% boven het nationale gemiddelde blijven uitsteken. Dit heeft veelal te maken met de sterke aanwezigheid van de logistieke, chemische en petrochemische sector in de streek. In het beeld van de Antwerpse arbeidsmarkt is de haven dan ook prominent aanwezig.

Om hun concurrentievoordeel in de sector maar ook in de hele Antwerpse regio te verstevigen, zijn bedrijven bereid om een competitief loon aan te bieden. Hoewel het salarispakket zeker niet de enige bepalende factor is, maakt dit vaak wél het verschil uit. Dit is vooral belangrijk in de context van een toenemende ‘war for talent’, waarbij bedrijven enkele veelgevraagde profielen willen aantrekken en behouden.

Om maar even te schetsen: vooral onder invloed van de Antwerpse haven is er bijvoorbeeld een grote vraag naar logistieke medewerkers en ook customer service medewerkers. Bovendien zijn financiële managers en accountant managers veelgevraagde profielen in Antwerpen. Ook financiële controllers staan bij veel Antwerpse bedrijven hoog op het verlanglijstje.

* Digitalisering en automatisering zet zich voort

In 2016 wordt verwacht dat heel wat Antwerpse bedrijven hun interne processen naar het volgende niveau zullen tillen. Al enkele jaren zien we dat bedrijven bereid zijn om hun processen verder te automatiseren en te digitaliseren. Om slimmer te werken, zullen bedrijven steeds meer gebruik maken van bijvoorbeeld de cloud of ‘big data’. In 2016 wordt verwacht dat dit zelfs nog zal toenemen. Als de interne bedrijfsprocessen geïntegreerd en modern zijn, spelen ze een belangrijke rol in het stimuleren van groei en productiviteit. Bedrijven in de Antwerpse regio beseffen dat als ze hierin niet evolueren, het moeilijk zal worden om het hoofd te bieden aan hun concurrenten in de regio.

Bedrijven in de regio zien technologie dan ook steeds sneller op zich afkomen. Toch blijkt uit eerder onderzoek van Robert Half dat meer dan drie kwart (79%) van de financieel directeurs en CFO’s vandaag voldoende vertrouwen te hebben om met een toenemende digitalisering om te gaan in het financedepartement. Amper een vijfde (19%) voelt zich hier niet tegen opgewassen. De vraag naar medewerkers met de juiste vaardigheden en relevante ervaring om met deze toenemende digitalisering en automatisering om te gaan, stijgt zienderogen. Door onder andere de toegenomen digitalisering zijn bedrijven op zoek naar financiële werknemers met sterk ontwikkelde IT- en analytische vaardigheden, maar ook interimmanagers met een specifieke expertise voor het managen van systeemimplementaties.

* Toenemende spreidstand tussen vraag en aanbod

Bedrijven in Antwerpen zijn, net zoals in de rest van Vlaanderen, optimistisch op het vlak van geplande aanwervingen in het komende jaar. Uit recent onderzoek van Robert Half bleek al dat 30% van de Vlaamse CFO’s en financieel directeurs van plan is om nieuwe functies te creëren. Daarnaast is meer dan de helft (58%) van plan om vrijgekomen posities dit jaar verder in te vullen. Dit laat zich ook voelen in Antwerpen.

De regio wordt gekenmerkt door een zeer hoge concentratie aan jobs en vertegenwoordigt ongeveer 30% van de Vlaamse werkgelegenheid . Ondanks deze sterke jobdensiteit is de werkzaamheidsgraad toch niet erg hoog (67,5% ) en kampen we met een relatief hoge werkloosheid (9,6%) in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde (7.8%) . Deze paradox waarbij er veel werkgelegenheid is en tegelijk toch relatief veel werkzoekenden, bewijst dat de werkzoekenden in Antwerpen vaak een gebrek hebben aan de nodige kwalificaties om de vacatures in te vullen. Vooral bij jongeren (jonger dan 25 jaar) is dit duidelijk: de werkloosheidsgraad van deze kwetsbare groep ligt dan ook hoger (18,6%) dan het Vlaamse gemiddelde (16,9%) . De Antwerpse aanwervingsmarkt wordt vandaag de dag gekenmerkt door een tweeledige economie waarbij er een aanhoudende vraag is naar gespecialiseerde professionals, waaronder finance en accounting, terwijl de algemene arbeidsmarkt slechts langzaam opnieuw aantrekt.

* Talenkennis wordt steeds belangrijker

Met het grote aanbod internationale bedrijven in de Antwerpse regio, hoeft het niet te verbazen dat een grondige talenkennis een extra troef is voor professionals in Antwerpen. Opvallend is dat een uitgebreide talenkennis zeker voor administratieve profielen steeds belangrijker wordt. Binnen de tijdelijke, boekhoudkundige rekrutering is er vooral veel vraag naar hulpboekhouders met een doorgedreven talenkennis.
Naast het Nederlands bestaat er een grote vraag naar een goede kennis van het Frans. Ook het Engels is een grote troef voor kandidaten die werk zoeken in Antwerpen, vooral omdat kmo’s in de regio een internationaler karakter krijgen. Professionals die kennis hebben van het Duits hebben zeker een streepje voor op de concurrentie.

Toch blijkt het een uitdagende klus voor bedrijven om medewerkers te vinden die meertalig zijn. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat de overgrote meerderheid (79%) van de Vlaamse HR-managers moeilijkheden ondervindt om medewerkers te vinden met een sterke talenkennis. Hoe meer talen je spreekt, hoe groter je waarde op de arbeidsmarkt.

* Vraag naar flexibelere arbeidsmodellen

Met Antwerpen als jobrijke provincie komen, net zoals in Brussel, heel wat jobs ten goede aan pendelaars van buiten de regio. Er komen namelijk meer werknemers naar Antwerpen werken dan dat er werknemers naar een andere provincie pendelen . Dit maakt dus ook dat heel wat werknemers elke dag een woon-werktraject moeten afleggen.
Opgemerkt wordt dat een flexibele organisatie van de werktijd en -plaats dan ook in trek is, zowel bij de werknemers als werkgevers. Dat is ook logisch: het bevordert niet alleen de balans tussen werk- en privéleven bevordert, maar heeft tegelijk een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit.

Eerder onderzoek van Robert Half toonde ook al aan dat 55% van de Belgische HR-managers zegt dat hun medewerkers productiever zijn als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Antwerpse bedrijven versterken zo hun aanwervings- en retentiebeleid. Tegelijkertijd tonen ze hun inspanning in het kader van ‘employer branding’ of het imago van het bedrijf als werkgever verstevigen, om talent aan te trekken in een context van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.