Nieuws Antwerpen Mag je dit jaar jobstudenten aanwerven? En waar rekening mee houden?

Mag je dit jaar jobstudenten aanwerven? En waar rekening mee houden?

Mag je dit jaar jobstudenten aanwerven? En waar rekening mee houden?

Veel werkgevers rekenen tijdens de zomermaanden op jobstudenten, maar mag dat dit jaar wel door de uitbraak van COVID-19? Absoluut, al dien je wel met enkele zaken rekening te houden, stelt Edelhart Kempeneers van Attentia.

Inmiddels wordt het virus in Europa als biologische agens van groep 3 geklasseerd. “Dat is een moeilijke omschrijving die de risico’s weergeeft en ook invloed kan hebben op het organiseren van werk voor jongeren”, vertelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij HR- en wellbeingspecialist Attentia, die aangeeft waarom de meeste werkgevers niet hoeven te vrezen om met jobstudenten aan de slag te gaan.

In welke categorie bevindt zich het coronavirus?

Officieel bevindt het virus zich intussen in een categorie die een verhoogd risico voor het uitvoeren van werkzaamheden impliceert. “Althans volgens Europa, want in België zit COVID-19 vooralsnog in de biologische agentia van groep 2. Ons land zal die klassering in navolging van de Europese richtlijnen weliswaar ook spoedig naar het derde niveau optrekken. Groepen 3 en 4 vormen de hoogste categorieën voor virussen – het ebolavirus behoort bijvoorbeeld tot groep 4”, illustreert  Edelhart Kempeneers.

Concreet wordt COVID-19 door de nieuwe klassering beschouwd als een virus dat potentieel een ernstige ziekte bij mensen kan veroorzaken. “Dat klopt uiteraard, ook al moeten we er de kanttekening bij maken dat het virus bij 80 procent van de mensen beperkt blijft tot een milde of matige infectie van de luchtwegen, en bij 10 procent zelfs geen symptomen veroorzaakt. Het risico dat het virus met zich meebrengt, heeft ook gevolgen voor bepaalde werkzaamheden, maar de meeste studentenjobs komen zeker niet in gevaar.”

Waarvoor dient die klassering voor (vakantie)jobs?

De klassering dient eigenlijk vooral voor medewerkers die door de aard van hun rol in aanraking komen met biologische agentia zoals virussen. “Denk aan mensen die in de zorgsector werken, laboranten, dierenartsen, etc. Belangrijk daarbij is het soort werk dat ze verrichten. Verplegend personeel voert uiteraard wel een risicoberoep uit, maar de administratieve bedienden in ziekenhuizen horen hier niet bij”, oppert Kempeneers.

Voor risicoberoepen kunnen bijzondere maatregelen gelden zoals het ondergaan van een gezondheidstoezicht of het dragen van beschermend materiaal (maskers, handschoenen, een spatbril, etc.).

Wat met andere werkgevers en vakantiejobs?

Andere werkgevers hoeven hier, benadrukt Kempeneers, geen rekening mee te houden. “Zo mogen uitbaters van een horecazaak bijvoorbeeld zonder problemen studenten inschakelen om klanten te bedienen. Uiteraard bestaat ook daar het risico op besmetting, maar dat risico heeft volgens een officieel advies van de FOD niets te maken met de aard van het werk dat medewerkers uitvoeren. Het moet dus niet beschouwd worden als een van de ‘verboden werkzaamheden’.”

Waar rekening mee houden als je studenten in dienst stelt?

Het blijven vandaag bijzondere omstandigheden en daarvoor moeten de principes van de Generieke Gids Veilig aan het Werk toegepast worden. “Dit houdt bijvoorbeeld in dat jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid moeten worden bij het toepassen van de preventiemaatregelen op de werkvloer. Denk aan voldoende afstand houden of regelmatig de handen wassen. Of het dragen van mondmaskers op plaatsen waar dit tot de richtlijnen behoort”, aldus Edelhart Kempeneers.

Wat met specifieke sectoren als horeca en retail?

Niet iedere vakantiejob is dezelfde, dus zijn er ook gidsen uitgewerkt die voor specifieke sectoren van toepassing zijn. “In horecazaken en winkels is het bijvoorbeeld belangrijk dat de activiteiten voor zowel personeel als klanten zo veilig en vlot mogelijk kunnen verlopen. Daarvoor gelden dan ook specifieke richtlijnen”, stelt de medisch directeur van Attentia. Deze gidsen kunt u gratis downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat met gevaarlijke arbeid en verboden activiteiten?

Wat als blootstelling aan agentia van groepen 3 en 4 toch inherent is aan een studentenjob? “De Codex over het Welzijn op het Werk bepaalt dat jongeren geen gevaarlijke arbeid mogen verrichten.” In de zorgsector zouden studenten dus niet zomaar aan de slag mogen gaan, tenzij het werk kadert in een stage die ze lopen. Zij moeten immers leren omgaan met dit soort risico’s en de preventiemaatregelen die daarvoor gelden.

Concreet zijn er vijf voorwaarden die uitzonderingen op verboden activiteiten mogelijk maken:
– De jobstudent moet minstens 18 jaar oud zijn.
– De werkzaamheden moeten overeenstemmen met de studierichting.
– De werkgever treft de nodige preventiemaatregelen.
– Er is een ervaren werknemer aanwezig om de jongeren te begeleiden.
– Er wordt naar advies van het comité en de preventieadviseur gevraagd.

Hoe zit dat dan concreet?

Kempeneers: “Om een lang verhaal kort te maken: enkel studenten geneeskunde of verpleegkunde mogen onder de juiste voorwaarden werk verrichten waarbij ze rechtstreeks aan het virus kunnen worden blootgesteld”.

Voor de meer gebruikelijke studentenjobs geldt, zo stelt hij, de regel dat het risico niet inherent is aan het werk dat ze verrichten. “Als er voor uw andere medewerkers geen bijzondere risico’s bestaan, dan is het met de juiste preventieve maatregelen dus geen enkel probleem om de hulp van jobstudenten in te schakelen.”

Klik hier voor meer info en de handige brochure van Attentia over Studentenarbeid 2020.

Reageer op dit bericht

Sector

Gerelateerde berichten

Sector

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.