Maritieme Campus Antwerpen krijgt bouwvergunning

ANTWERPEN - De Martitieme Campus Antwerpen, niet te verwarren met de Zeevaartschool (Antwerp Maritime Academy), krijgt een bouwvergunning. Dat heeft de gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) donderdag gezegd.

 

"We hebben maatschappelijke en economische afwegingen gemaakt", argumenteert Lemmens. "De Maritieme Campus wordt een unieke hub zonder gelijke op internationaal niveau. Er zal baanbrekend onderzoek worden geleverd."

"Uiteraard zijn er bijzondere (milieu)voorwaarden verankerd voor de bouw", gaat Lemmens verder. "Vroeger was er een vervuilende fabriek op de locatie, de invulling van de Campus is een pak gunstiger. Bovendien, bedrijven die zich op de Campus willen vestigen, moeten een duidelijke maritieme link hebben."

Natuurpunt, dat de afgelopen maanden actie voerde tegen de hoogbouwplannen aan de Hobokense Polder, vreesde voor dit scenario en stapt mogelijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Vroeger werkten er een paar honderd mensen in op de locatie, de nieuwe Campus wil duizenden mensen tewerkstellen", zegt Luk Smets van Natuurpunt. "Dat gaat op een bepaalde manier meer vervuiling geven dan vroeger."

Smets vreest dat de stad Antwerpen, indien Natuurpunt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapt, in een soort nieuw Isvag-scenario terechtkomt, waarbij een afvalverwerker ook haar vergunning verloor.

De Martitieme Campus Antwerpen is een project van de Compagnie Maritime Belge (CMB), een van de oudste en grootste Antwerpse rederijen met hoofdkwartier op de Scheldekaaien. Het doel van de Maritieme Campus Antwerpen, een gebouw van 40.000 vierkante meter, is om Belgische en buitenlandse bedrijven innovaties binnen de scheepvaart te laten uitwerken.

Het terrein waar de Campus moet komen, ligt op de uithoek van Blue Gate, een industriegebied aan het eind van de Scheldekaaien, ook bekend als het oude Petroleum Zuid. De site waar CMB wil bouwen, is geen natuurgebied, maar het wordt er wel grotendeels door omringd. Natuurpunt vreest niet alleen mobiliteitsproblemen, ook lichtvervuiling, drooglegging van moerasgebied en problemen voor trekvogels.

Bij CMB reageren ze heel tevreden op de beslissing van het provinciebestuur. “We zijn blij dat er nu een uitvoerbare vergunning is. We gaan het stap voor stap bekijken hoe we verder gaan”, zegt woordvoerster Katrien Hennin van CMB. Wanneer de eerste spade in de grond gaat, is nog niet duidelijk. “We wachten nog op de concrete teksten van de vergunning en welke impact de opgelegde voorwaarden hebben op de realisatie van het project. Dat moeten we de komende dagen nog allemaal bekijken.”

Dat Natuurpunt mogelijk naar de vergunning opnieuw gaat aanvechten, daar wil CMB zich nog niet over uitspreken. “Wij blijven open voor dialoog naar alle partijen.” De ambitie blijft wel om de campus in 2024 te kunnen openen.