Nieuws Antwerpen Park Hoekakker in Ekeren-Donk voorziet in gigantische waterbuffering van 40.000 m3

Park Hoekakker in Ekeren-Donk voorziet in gigantische waterbuffering van 40.000 m3

Park Hoekakker in Ekeren-Donk voorziet in gigantische waterbuffering van 40.000 m3

Projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale woningmaatschappij De Ideale Woning lichtten op 31 mei de meest actuele plannen toe van het toekomstige park van woonproject Hoekakker in Ekeren-Donk dat voorziet in een gigantische waterbuffering van 40.000 kubieke meter.

In de jaren ’90 en recenter in 2014 had Ekeren-Donk nog met zware overstromingen af te rekenen. Met de waterbuffering zal een belangrijk deel van Ekeren, met name het stroomafwaarts gedeelte van de Oudelandse beek, binnenkort gevrijwaard worden als de beek zou overstromen. Zelfs bij de ergste overstromingen die slechts om de honderd jaar kunnen voorkomen, zal de buffer zijn werk doen.

De eerste werken aan het park zullen medio 2018 starten met het uitgraven van 40.000 m3 grond voor de grote waterbuffer, goed voor 2.500 volle vrachtwagens. Die grond zal het terrein niet verlaten, maar opnieuw gebruikt worden om het landschapspark het nodige reliëf te geven. De randen van het projectgebied zullen zo ook nog iets hoger komen te liggen dan het binnenste groengebied en op geen enkel moment overstroombaar zijn. Enkel daar zal gebouwd worden.

“Je mag niet denken dat het centrale binnengebied constant onder water zal staan. Integendeel, in eerste instantie wordt dit een prachtig park met verschillende niveaus. De buffering is vooral bedoeld voor in een worst-case scenario. En belangrijk, er blijft altijd een veilige marge behouden zodat zowel de huidige als de toekomstige bewoners nooit meer met hun voeten in het water komen te staan”, zegt de communicatieverantwoordelijke van Vooruitzicht, Nathalie Nieuwinckel.

In het verleden werd de buffer door sommigen verkeerd voorgesteld als een grote vijver, die er helemaal niet zal komen. De waterbuffer zal het park mee vorm geven en zelfs een natuurlijk speelelement worden voor kinderen. Mensen zullen de beek langzaam zien aanzwellen bij hevige regens en terug zien krimpen als het droger wordt.

Vroeger werden in de omgeving van de site al enkele belangrijke ingrepen uitgevoerd die een positieve impact hadden op de overstromingsproblematiek in de wijk. Naast de grote buffering in het park Hoekakker zullen nog andere maatregelen genomen worden om eventueel overstromingsgevaar mogelijk in te dijken. Zo zijn er onder meer plannen bij de stad Antwerpen om de Donkse beek of Fortuinbeek op termijn open te leggen en de loop te integreren in het profiel van de Prinshoeveweg. Ook de Laarse beek wordt in de toekomst nog omgelegd in de Oude Landen om zo meer ruimte te voorzien.

Op basis van de meest recente plannen is berekend dat de hele site voor 80 procent uit groenzone zal bestaan: het park en de tuinen zijn goed voor 146.400 m2. De gebouwen zullen amper tien procent van de hele site innemen en de overige tien procent zal voornamelijk bestaan uit straten en pleintjes.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.