Nieuws Antwerpen Steeds meer buitenlandse werknemers bij Antwerpse bedrijven

Steeds meer buitenlandse werknemers bij Antwerpse bedrijven

Steeds meer buitenlandse werknemers bij Antwerpse bedrijven

lucluwelIn de Antwerpse regio is het aantal uitstaande vacatures de laatste maanden aanzienlijk gedaald. Dat heeft te maken met de snelle internationalisering van de arbeidsmarkt, wordt aangemerkt bij de
Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. In dit opzicht gaan ondernemingen steeds meer buitenlandse technici inhuren op tijdelijke basis.

“Op de Europese arbeidsmarkt is er een overschot aan geschoolde arbeidskrachten als gevolg van de crisis”, stelt zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder. “Werkgevers wachten in dit opzicht niet op politici, onderwijs of overheidsinstellingen om oplossingen voor knelpuntberoepen aan te reiken, maar ze gaan zelf actief op zoek. Met de komende jaren alvast heel wat minder vaste aanwervingen van eigen werknemers tot gevolg.”

Hoewel de netto personeelsbehoefte in de Antwerps-Wase industrie nauwelijks is afgenomen in vergelijking met 2013, stellen de lokale ondernemingen voor de komende twee jaar beduidend minder aanwervingen in het vooruitzicht. Een en ander blijkt uit de competentiebarometer, een tweejaarlijkse bevraging die de Kamer uitvoert bij alle grote en middelgrote industriële ondernemingen uit de regio Antwerpen-Waasland.

“Op basis van de antwoorden van een 50-tal bedrijven moeten er voor de periode 2015-2018 1.931 vacatures worden ingevuld. Bij de vorige bevraging stond het aantal verwachte vacatures nog op 2.510” stelt Luc Luwel vast in een gesprek met de redactie van de website Engineering.be.

Er zijn wél een aantal kanttekeningen te maken bij die ontwikkelingen. Zo werd de vorige bevraging afgenomen net na een lange periode van diepe crisis. “Dat dat cijfer nu wat bijgestuurd wordt, lag in de lijn van de verwachtingen”. Maar er is naar verluidt meer aan de hand. “Voor een aantal zeer moeilijk in te vullen technische profielen zien we een erg scherpe daling. Zo werden er in de vorige bevraging nog meer dan 400 lassers gezocht in onze regio. Nu schommelen de vooruitzichten rond de 100. Daarmee zijn de lassers na meer dan tien jaar plots uit onze lijst met knelpuntberoepen verdwenen», aldus Luwel.

“Ondernemers verzekeren ons dat de netto personeelsbehoefte nauwelijks is afgenomen. De verschuivingen zijn voornamelijk het gevolg van de toenemende Europese mobiliteit van arbeid. Industriële bedrijven in onze regio werken steeds vaker met tijdelijke contracten en geschoolde buitenlandse technici”.

De bedrijven gaan dus zelf op zoek naar een oplossing voor de aanhoudende tekorten. “Ze vonden die oplossing op de Europese arbeidsmarkt waar een overschot aan geschoolde arbeidskrachten is als gevolg van de crisis in die landen», weet Luwel in het gesprek met Engineering.be. Het gaat daarbij voornamelijk om arbeiders uit landen met een hoge werkloosheidsgraad en een groot contingent aan technici, zoals Portugal en Polen.

“Komt daarbij dat er voor lasopdrachten steeds hogere kwalificaties gevraagd worden. De opleidingskosten om een lasser in België te certificeren liggen bijzonder hoog”. Wat het uiteraard extra interessant maakt om gecertificeerde lassers met ervaring uit zuid- of Oost-Europa aan het werk te zetten.

Er blijken inmiddels uitzendbedrijven in de Antwerpse regio actief te zijn die zich specifiek toeleggen op het aanvoeren van gekwalificeerde technici uit crisislanden. “Dit kan er op termijn toe leiden dat sommige vacatures helemaal van de lokale arbeidsmarkt verdwijnen». Luwel: “En ten slotte zien we ook dat de procesindustrie technisch ondersteunend werk steeds vaker uitbesteedt. Ook bij die onderaannemers is er een verschuiving van voltijdse vacatures naar tijdelijke contracten die niet in de aanwervingscijfers voorkomen. De afschaffing van de proefperiode heeft die evolutie mogelijk versneld”.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.