Nieuws Antwerpen Stopkesfabriek niet langer industriegebied

Stopkesfabriek niet langer industriegebied

Stopkesfabriek niet langer industriegebied

ANTWERPEN – De stad wil het bouwblok op de hoek van de Merksemsesteenweg en de Bisschoppenhoflaan in Deurne-Noord herbestemmen zodat er beter wordt ingespeeld op lokale noden en er meer ruimte komt voor wonen, werken en groen. Dit moet de leefbaarheid in de wijk Kronenburg vergroten. Vorige week stelde het college, na een uitgebreide adviesronde, het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) definitief vast.

Het plangebied van het RUP Stopkesfabriek ligt tussen de Bisschoppenhoflaan, Merksemsesteenweg, Van Cortbeemdelei en Torremansstraat in het district Deurne. Het gebied waarin de voormalige fabriek ligt, is momenteel bestemd als industriegebied. De stad wil hier wonen, werken, recreatie en groen mogelijk maken om de leefbaarheid te vergroten en in te spelen op lokale noden.

Daarnaast wordt het gebied binnen dit RUP onderverdeeld in een zone waar gebouwd mag worden en een zone die vrij moet blijven voor groen en publiek domein. In de zone waar gebouwd mag worden, zet de stad in op de ontwikkeling van een nieuwe basisschool, detailhandel en buurtvoorzieningen met een groen binnengebied. Omwille van de kleinhandel en ruimte voor bedrijvigheid wordt het parkeren inpandig opgevangen, zodat de buurt hiervan geen hinder ondervindt.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.