Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Heel wat kmo’s van bij ons laten steunmaatregel schieten

Het voordeel geldt voor kmo's (en in bepaalde gemeenten ook voor grote ondernemingen) die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. De investeringen moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Kris Claes Voka Limburg