IOK geeft startschot voor streekproject Kempen2020

Kempen2020Op 21 maart  bracht het IOK alle 29 Kempense burgemeesters (Arrondissement Turnhout + Nijlen en Heist-op-den-Berg) samen om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Deze ondertekening vormt het officiële startschot van het Kempens streekproject Kempen2020. Dit streekproject werd 

gelanceerd in het gloednieuwe LiTC-gebouw bij Nike ELC in Laakdal.

Kempen2020 is een intergemeentelijk initiatief onder coördinatorschap van IOK samen met de partners provincie Antwerpen, VITO en de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het doel is actie te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met minstens 20% te doen dalen.

Kempen2020 wil stappen zetten naar een regio die op een intelligente manier inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaalbaar, wordt de economie versterkt en wordt een betekenisvolle ecologische winst geboekt. Tijdens het startevent afgelopen vrijdag tekenden de 29 Kempense burgemeesters (Arrondissement Turnhout + Nijlen en Heist-op-den-Berg) het Burgemeestersconvenant. Daarnaast tekenden de hoofdpartners van het project Kempen2020 en gastheer Nike de engagementsverklaring van Kempen 2020. 

In opdracht van de Vlaamse Overheid heeft VITO voor iedere Vlaamse gemeente de CO2-uitstoot in het jaar 2011 geïnventariseerd. Deze nulmeting registreert de actuele toestand in de gemeenten en de Kempen. Het totale energieverbruik in de Kempen in 2011 was 12.631 GWh. Dit komt overeen met de elektriciteitsproductie van 1935 windturbines of een jaarlijkse verbranding van 1,22 miljard liter diesel. Dit komt overeen met een file van 40.000 grote tankwagens van hier tot in Berlijn. Voor een gemiddeld gezin bedraagt de energiekost 2.150 euro. Het energieverbruik van een gemiddelde Kempense gemeente toont dat samenwerking tussen organisaties over alle sectoren (huishoudens, industrie, mobiliteit, landbouw, tertiaire sector) nodig is om de ambitieuze CO2-reductie te realiseren.

De Kempen is op een klein percentage hernieuwbare energie na, volledig afhankelijk van de import van energie. Dit maakt de regio zeer kwetsbaar. Een verhoging van de energieprijzen laat zich onmiddellijk voelen bij burgers en bedrijven. Dit geld vloeit grotendeels de Kempen uit.

Kempen2020 moet onze regio in Europa op de kaart zetten als ondernemende en innovatieve topregio op vlak van energie- en klimaatbeleid. Door slim in te zetten op een duurzame economie en hernieuwbare energie kan deze uitdaging juist een voordeel worden.

Dit streekproject biedt een uitgelezen kader om het lokaal energie- en klimaatbeleid te versterken, beter te coördineren, geïntegreerd aan te pakken en minder ad-hoc te maken. Kempen2020 is een eerste stap, een essentiële schakel in een langetermijntraject naar een klimaatneutrale regio.

De gemeentebesturen staan het dichtst bij de burger en beschikken over een onzichtbare en misschien wel te vaak miskende hefboom: de voorbeeldfunctie. Gemeentebesturen zetten een standaard. Wat het stads-of gemeentebestuur doet is de norm en wordt nagevolgd. Dat is wat de Europese Commissie met het Burgemeestersconvenant beoogt: lokale besturen als voortrekkers in lokale gemeenschappen.

Samenwerking vormt de sleutel van het streekproject. Naast de 29 gemeenten en de hoofdpartners zal de actieve inbreng van bedrijven, sectorale organisaties en andere stakeholders nodig zijn om tot resultaten te komen.

Kempen2020 roept dan ook alle streekorganisaties, burgers, bedrijven… op om dit streekproject met engagement te ondersteunen. De nieuwe projectwebsite www.kempen2020.be biedt plaats voor activiteiten en projecten van alle partners die bijdragen tot de doelstelling van Kempen 2020. Al wie partner wil worden kan zich via www.kempen2020.be informeren en zich kandidaat stellen.