Nieuws Kempen Kempen wil voorbeeldregio zijn tegen 2030

Kempen wil voorbeeldregio zijn tegen 2030

Kempen wil voorbeeldregio zijn tegen 2030

KEMPEN – Een eigen Kempense bouwmeester, een Nationaal Park, het uitwerken van nieuwe zorgmodellen, Kempense Talentenspelen en een alternatieve wereldtentoonstelling: enkele sleutelfiguren van de regio hebben straffe doelen voor de streek uitgezet tegen het jaar 2030.

Een tachtigtal vertegenwoordigers uit alle mogelijke maatschappelijke geledingen en sectoren heeft gedurende twee intensieve dagen de koppen bij elkaar gestoken om een richting voor de komende jaren uit te zetten voor de Kempen. Dit Toekomstforum van Streekplatform Kempen had van bij de start de ambitie om niet te verzanden in een denktank of vergaarbak van ideeën waar verder niets mee gebeurt. “Uit deze tweedaagse hebben we door middel van co-creatie een reeks concrete doelstellingen voor de Kempen in 2030 geformuleerd, die we de volgende weken nog verfijnen,” zegt voorzitter Ward Kennes in Gazet van Antwerpen. “Voor iedere doelstelling zijn er ook trekkers aangesteld die de trein echt op de rails moeten krijgen.”

Na een reeks gestructureerde brainstormsessies zijn tien thema’s overgehouden die volgens de deelnemers de grootste uitdagingen vormen. Daaruit is een reeks doelstellingen voor 2030 geformuleerd met bijhorende hefboomprojecten. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een duurzame, ondernemende en warmere samenleving.

“Het zijn concepten die nu verder uitgewerkt worden”, zegt Kennes. “Zo willen we onze eigen Kempense bouwmeester of ruimtekatalysator om een eigen visie op ruimtelijk gebruik uit te stippelen. Het plan van de Vlaamse bouwmeester is niet zomaar naar onze Kempense regio met kleine dorpjes te vertalen. Het idee van een Nationaal Park in de Kempen zijn we genegen, omdat we die groene gebieden willen koesteren en promoten. Maar dat kan enkel in nauw overleg met de landbouw. IOK en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werken dat nu verder uit.”

Careheart Kempen

Een volslagen nieuw idee is ‘Careheart Kempen’, waarbij de hele regio erkend wordt als een experimenteel zorg- en welzijnsgebied. “Dat moet bijvoorbeeld innovatieve start-ups de mogelijkheid geven om in onze Kempen nieuwe zorgvormen uit te testen”, zegt coördinator Dominique Van Dijck van Streekplatform Kempen. Om meer streekgevoel te krijgen, is het idee geopperd om regelmatig Kempense Spelen voor de jeugd te organiseren. “We noemen het liever talentenspelen, waar de jongeren zich zowel sportief als creatief kunnen tonen. Dat wordt hopelijk een verbindend element dat veel mensen op de been brengt”, zegt Ward Kennes.

Eigen verantwoordelijkheid

Sterke projecten, maar de klassieke vraag dient zich dan aan: wie gaat dat betalen? Ook daarop heeft het forum een antwoord klaar. “Om niet continu afhankelijk te zijn van losse projectsubsidies willen we voor de financiering een soort Kempenfonds oprichten. We bekijken welke bronnen we daarbij kunnen aanspreken en welke projecten we precies willen financieren. We willen daarbij zeker ook inzetten op participatie vanuit de burgers.”

Expo 2030

Al die doelstellingen krijgen vorm in een nieuw KempenPact en moeten in 2030 leiden naar een Kempen Expo 2030, naar analogie met de wereldexpo’s. Die vormt een soort van deadline, wat de betrokkenen ertoe moet aanzetten om werk te maken van de doelen die zijn geformuleerd. “Het streefdoel is dat de wereld dan naar onze streek komt kijken hoe wij het hier hebben aangepakt, om zo zelf inspiratie op te doen,” zegt Kennes nog.

Uiteraard is het de bedoeling dat alles wat hierboven is opgenoemd in 2030 niet stopt. Dat jaar zou wel een moment zijn om een stand van zaken op te maken en opnieuw lijnen voor de toekomst uit te zetten. Wordt dus zeker vervolgd …

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.