Belga Image

Pilootproject Krachtige Digitale Helper voor professionals en vrijwilligers

HERENTALS, GEEL – Ligo Kempen en Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK slaan de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle opleiding voor digitale helpers te ontwikkelen. Dit pilootproject is gestart in Herentals.

Tijdens de coronacrisis zijn essentiële diensten volledig online verhuisd. Dankzij die digitale sneltrein konden we ons leven blijven leiden. Wie evenwel niet op die trein zat omwille van een gebrek aan toegang of omdat ze niet over de nodige vaardigheden beschikten, werd uitgesloten. Uit de resultaten van de Digitale Barometer van september 2022 blijkt 46 procent van de Belgen digitaal kwetsbaar te zijn. Om digitaal kwetsbare volwassenen te ondersteunen wordt vaak een beroep gedaan op zowel professionals als vrijwilligers.

Deze vrijwilligers en professionals hebben zelf ook nood aan en baat bij een duurzame, kwaliteitsvolle professionalisering. In het pilootproject tussen CVO HIK en Ligo gaan ze deze digitale helpers verder begeleiden en opleiden. De opleiding bestaat uit twintig lestijden, waarvan de helft contactles bij CVO HIK en de helft stage. CVO HIK en Ligo verzorgen de opleiding in duo-teaching. Hun complementaire expertise draagt bij tot kwaliteitsvolle opleiding waarbij de cursisten hun digitale competenties kunnen versterken, op maat van hun doelgroep. “De deelnemers komen uit diverse hoeken”, vertelt Caroline Fuchs, medewerker bij Lingo. “Zo nemen er momenteel trajectbegeleiders OCMW, taalcoaches uit een dienstenchequebedrijf en een bibliotheekmedewerker deel.”