Vlaams minister-president Jan Jambon geeft samen met Steven De Mulder (Eneco), Caroline Van de Velde (Wienerberger), burgemeester Bart Craane, gedeputeerde Luk Lemmens en met Jef Van Eyck (Campina Energie) een druk op de knop om de windturbines officieel in gang te zetten. Foto: Bert De Deken

Twee windturbines van 200 meter hoog draaien boven Wienerberger

BEERSE - Het bouwmaterialenbedrijf Wienerberger aan Absheide in Beerse heeft zaterdag twee gloednieuwe windturbines in gebruik genomen. De windmolens zijn 200 meter hoog en leveren een jaarverbruik aan stroom voor ruim 5.400 gezinnen. Het bedrijf startte met de buren een participatietraject voor de windmolens. “We zijn erin geslaagd om een draagvlak te creëren. En in de zomer vallen de windturbines stil van zodra er slagschaduw is op de huizen”, zegt Caroline Van de Velde van Wienerberger.

Voor het bedrijf was het met het principe Wind van iedereen-wind voor iedereen cruciaal om zo veel mogelijk betrokkenheid te creëren bij het project. De bakstenenproducent werkte hiervoor samen met energiebedrijf Eneco en met burgercoöperatie Campina Energie. “We zagen dit ook als een sociaal project. Door het participatieproject zijn we erin geslaagd om een draagvlak te creëren en onze plannen uit te voeren”, vertelt Caroline Van de Velde, CEO van Wienerberger. “Zo is er afgesproken dat we een negentigtal gezinnen vergoeden met een ecocheque, een aandeel in het project geven of een deel van de energiefactuur terugbetalen.”

Geen slagschaduw

Er zijn ook afspraken gemaakt met omwonenden over de slagschaduw die windmolens maken bij zonnig weer, iets waar veel mensen hinder van ondervinden. “In de zomermaanden juni, juli en augustus zorgt speciale software ervoor dat de turbines bij Wienerberger worden stilgelegd zodra ze slagschaduw op de huizen veroorzaken”, luidt het nog bij Wienerberger. “De slagschaduw wordt herleid tot nul tijdens examen- en barbecueperiodes. We gaan hierin een hele stap verder dan de wettelijke verplichting van maximaal dertig minuten slagschaduw per dag en maximaal acht uur per jaar.”

De twee windturbines vallen uiteraard meteen op. Ze hebben elk een tiphoogte van 200 meter en een rotordiameter van 131 meter. En ze produceren jaarlijks 19.000 megawattuur (MWh) groene stroom, of het jaarverbruik van ruim 5.400 gezinnen. Het is de bedoeling dat de groene stroom wordt ingezet in het productieproces en dat de rest op het elektriciteitsnet wordt gezet.

De twee windturbines bij Wienerberger op Absheide torenen uit boven Beerse. Foto: RR

Hernieuwbare energie

De installatie van de turbines is een volgende stap in de strategie van Wienerberger om steeds meer hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn productieprocessen. 28.852 zonnepanelen zijn eerder geïnstalleerd op de daken van zijn fabrieksgebouwen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woonde de inhuldiging zaterdag bij en was ook trots op het project in Beerse. “95 Vlaamse steden en gemeenten produceren windenergie op eigen bodem. Beerse was bij de gemeenten die nog geen windturbines hadden, maar daar is nu verandering in gekomen”, legt Jan Jambon uit. “Dit project toont aan dat je door samenwerken een breder draagvlak voor windmolens creëert.”

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) van Beerse is tevreden met dit duurzaam project in Den Hout. “Ik was persoonlijk zeer sceptisch tegenover windmolens maar een lokaal bestuur moet ook veel breder denken”, zegt Bart Craane. “En de manier waarop Wienerberger openheid heeft getoond, was toonaangevend en schitterend gedaan.”

Eneco gaat in de buurt van de turbines weer heide aanplanten en waterplassen aanleggen voor watervogels.