1/3 ondernemingen slachtoffer van criminelen

Uit een peiling van VKW-Limburg en Unizo-Limburg naar hun ervaringen met criminaliteit, blijkt dat in 2010 meer dan 1 op 3 bedrijven het slachtoffer werd van minstens 1 crimineel feit. Het gaat onder meer (in volgorde van frequentie) om inbraken, (winkel)diefstallen, vandalisme, interne fraude door personeel, oplichting, overvallen, afpersing, en industriële spionage (dit laatste komt voor bij 8% van de productiebedrijven).

Tien procent van de gedupeerden ondervond naast materiële en financiële schade, ook psychologische schade. Opvallend is ook dat meer dan de helft (55%) van de slachtoffers niet tevreden is met de opvolging van hun dossier door de politiediensten. Reden genoeg voor de werkgeversorganisaties om hierover een gesprek met de ordediensten aan te gaan.

Verder blijkt dat 85% van de bedrijven investeringen doet om criminelen buiten te houden. Zowat een derde is van plan om in de toekomst bijkomende maatregelen te nemen. Zowat 20% verwacht dan ook een toename van de criminaliteit, terwijl 73% het op een status quo houdt.

Nochtans is het niet alleen maar kommer en kwel. 86% van de bedrijfsleiders voelt zich ondanks alles toch redelijk veilig. Alleen groothandelaars (26%) en ondernemers uit het Maasland (25%) voelen zich iets minder op hun gemak.