ucc-300×199

1 mei: nieuw Douanewetboek van de Unie (UCC)

ucc

Vanaf 1 mei vervangt het UCC (Union Customs Code) het Communautair Douanewetboek (CDW) dat tot nu toe geldig was. Dat betekent dat een aantal bepalingen in de douanewetgeving veranderen, maar niet allemaal onmiddellijk. De aanpassingen worden gefaseerd in voege gebracht tussen nu en 2021.

Ilse Vermeersch, Director Operations van Customs4Trade: "Het hoofddoel van deze wijziging is het Europese douanerecht in lijn te brengen met de automatisering die het douanespeelveld ingrijpend zal veranderen. Concreet betekent dit veel IT-wijzigingen, om te komen tot een geautomatiseerde en papierloze douane-omgeving."

Waar dient u vanaf 1 mei rekening mee te houden om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wetgeving: "In een notedop: het first-sale-principe verdwijnt, de voorwaarden met betrekking tot royalties en licentierechten veranderen, de AEO-vereisten wijzigen en een BTI zal een kortere geldigheidsduur zal hebben en is bindend voor zowel de onderneming als de douane."

AEO

De AEO-status wordt onder de nieuwe UCC-wetgeving belangrijker. Ilse Vermeersch: "Om gebruik te kunnen maken van vereenvoudigde procedures en diverse vergunningen is de AEO-status vereist of moet worden voldaan aan (een deel van) de AEO-voorwaarden.  Onder de nieuwe UCC-wetgeving is er slechts ruimte voor twee varianten: AEO Customs en AEO Safety & Security. Bovendien wordt het certificaat vervangen door een vergunning."

Vanaf 1 mei is er een aanvullende eis geïntroduceerd. "Van een AEO wordt geëist dat hij kan aantonen dat hij beschikt over gekwalificeerd personeel dat een minimaal opleidings- en ervaringsniveau heeft. De UCC-wetgeving vraagt minimaal 3 jaar praktische douane-ervaring om een AEO certificaat te kunnen krijgen. Een alternatief is het hebben en toepassen van een kwaliteitsstandaard van een Europese standaardisatie-organisatie. Douanemedewerkers dienen over een certificaat te beschikken van een gekwalificeerde opleiding over douanewetgeving. In de praktijk moet nog worden afgewacht welke opleidingen een accreditatie verkrijgen."

Bovendien wordt vanaf 1 mei de aanvraag voor een AEO-vergunning gebaseerd op nieuwe vereisten. Alle aanvragen dienen te gebeuren op basis van de nieuwe vragenlijst die in overeenstemming is met het UCC 2016. "Er is geen overgangsperiode, noch in het UCC, noch door de Douane Administratie. Iedere nieuwe aanvraag of herbeoordeling dient dus de nieuwe informatie en vereiste bijlage te bevatten."

Deskundig advies over al deze veranderingen is geen overbodige luxe. "Ons team is al langere tijd intensief bezig om de nieuwe regelgeving goed te doorgronden en vast te stellen wat de impact ervan is. Bedrijven kunnen bij ons terecht bij vragen over het UCC."