Nieuws Limburg 10 om (het bos door de bomen) te zien

10 om (het bos door de bomen) te zien

10 om (het bos door de bomen) te zien

Op basis van honderden contacten met Limburgse ondernemingen, heeft VKW Limburg een top 10 opgesteld met maatregelen die prioritair zijn om de coronacrisis te overleven. Een opsomming door Ruben Lemmens (gedelegeerd bestuurder) en Johan Schildermans (manager Belangenverdediging):

1. Gewaarborgd loon bij ziekte (tijdelijk) overnemen door de overheid
“De erg hoge ziektecijfers (terecht en onterecht) zorgen voor abnormaal hoog oplopende kosten aangezien het gewaarborgd loon de eerste maand volledig door de werkgever moet betaald worden. Dit is in de huidige omstandigheden onhoudbaar. Het weerhoudt bedrijven om operationeel te blijven of terug op te starten.”

2. Bedrijven prioriteit geven bij faillissementsschulden ten aanzien van de overheid
“Omdat andere bedrijven vandaag pas op laatste plaats komen bij de verdeling van de recupereerbare middelen na een faillissement, blijven zij meestal achter met grote verliezen. Daardoor kan ook hun eigen voortbestaan in het gedrang komen. Dit potentieel domino-effect moet vermeden worden door een tijdelijk statuut als bevoorrecht schuldeiser (voor de btw, rsz, fiscus,…).”

3. Versoepeling ontslagregels – ontslag goedkoper maken
“Om te overleven zullen sommige bedrijven niet anders kunnen dan medewerkers ontslaan. Door de hoge kosten hiervoor, dreigen ze alsnog eronder door te gaan. Door deze kosten tijdelijk tot een minimum te beperken, kunnen veel méér bedrijven de corona-crisis overleven. Én nadien weer groeien, welvaart creëren en volop mensen aanwerven.”

4. Gerichte maatregelen om het betaalverkeer aan de gang te houden
“We vrezen in en na deze crisis een kettingreactie waarbij bedrijven (die zeggen) hun leveranciers niet (te kunnen) betalen omdat hun eigen klanten niet betalen. Dit moet absoluut vermeden worden. Een grote solidariteit tussen bedrijven onderling is één zaak, een versnelde betaling van facturen door de overheid, een andere. Er kunnen ook dwingende maatregelen inzake het respecteren van betalingstermijnen worden opgelegd.”

5. Fiscale ‘carry back’ verliesverrekening met winsten voorgaande jaren
“Verliezen over 2020 moeten fiscaal verrekend kunnen worden ten aanzien van winsten in eerdere boekjaren. Minstens dient de winst over 2019 vrijgesteld te worden van belasting indien deze volledig wordt overgedragen als buffer om het coronajaar 2020 te overleven.”

6. Kapitaalverhogingen vrijstellen van belasting bij latere uitkering
“We verzoeken om winsten over 2019 die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders vrij te stellen van belasting voor zover deze als kapitaalverhoging worden ingebracht.”

7. Voorfinanciering van BTW afschaffen
“Het zou helpen om de BTW op de omzet niet meer vooraf te betalen, maar pas op het moment dat deze is betaald de eigen klanten. Ook andere voorschotten die bedrijven dienen te betalen, moeten zoveel mogelijk afgeschaft worden.”

8. Maatregelen rond vlottere en goedkopere overuren
“Het mogelijk maken om de verloren werkuren gespreid te laten overwerken en om langer per dag te werken zonder overuurtoeslag. En overuren dienen minder te worden belast.”

9. Maatregelen rond flexibiliteit van verlof en vakantie
“Bedrijven toelaten de collectieve bedrijfsvakantie (minstens gedeeltelijk) te annuleren en die tijd te gebruiken om een deel van de verliezen te recupereren. Bijvoorbeeld: het bouwverlof verschuiven naar december. Tevens is het aangewezen de sociale lasten op uitbetaling van verlof te verlagen.”

10. Uitwisseling van personeel makkelijker maken
“Om de tekorten in sommige sectoren op te vangen moeten de rigide regels in ons arbeidsrecht worden afgeschaft die verhinderen dat medewerkers in tijdelijke werkloosheid tijdelijk inspringen bij andere bedrijven.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.