3 op 5 bouwbedrijven verwacht daling omzet

De bouwbedrijven in Limburg bekijken de rest van 2013 niet meteen door een roze bril. Na het collectieve verlof denkt zo'n 60 procent dat de omzet naar beneden zal tuimelen. Een kwart vreest volk te moeten laten afvloeien. Verklarende factoren zijn de hoge loonkost, de laattijdige betaling van facturen, de verscherpte (buitenlandse) concurrentie en de algemene economische tendens. Dat blijkt uit een bevraging van de Confederatie Bouw Limburg en Voka Limburg.

De enquête leert dan 20% van de bouwondernemers een orderportefeuille heeft die na het bouwverlof voor minder dan een maand gevuld is. 39% heeft nog tussen de 1 maand en de 3 maanden werk op de plank, voor 24% lopen er nog opdrachten die tussen de 3 en de 6 maanden in beslag nemen. Minder dan 1 op de 5 bedrijven heeft opdrachten voor een nog langere periode (> 6 maanden) in het verschiet.

De groeiverwachtingen zijn dan ook navenant. Bijna 60% van de respondenten verwacht dat de totale omzet in 2013 lager zal liggen dan in 2012. Vorig jaar lag dit percentage nog op 43%. 1 op de 5 bouwondernemingen budgetteert een status quo, terwijl 19% een hogere omzet verwacht. Ook met betrekking tot de winstmarges, zijn de verwachtingen verre van positief. Maar liefst 63% voorziet een daling van de winst. Dit cijfer ligt 10% hoger dan vorig jaar. 21% verwacht dat alles bij het oude blijft en 16% voorspelt winst te maken in 2013.

leten mondelaersLoonkost!
“De winstverwachting is lager dan de omzetverwachting. Dat wijst er op dat de kosten toenemen," weten Rik Mondelaers, directeur Confederatie Bouw Limburg en Johann Leten van Voka. "Maar liefst 60% van de respondenten geeft aan dat de stijging van de loonkost een bepalende factor in de negatieve groeiverwachting is. Andere factoren die de groei limiteren zijn de verscherpte concurrentie en het laattijdig betalen van klanten (39,23%). Het probleem van achterstallige facturen is het afgelopen jaar sterk vergroot. Meer dan de helft van de bouwbedrijven geeft aan dat klanten hun facturen minder tijdig betalen dan vorig jaar.”

De lagere groeiverwachting heeft uiteraard ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. 25% van de bouwbedrijven denkt het personeelsbestand nog in het najaar af te bouwen. Aan de andere kant is slechts 6% van plan dit najaar extra mensen aan te werven, terwijl 7% in 2013 op zoek gaat naar nieuwe werknemers.