Nieuws Limburg 9/10 Limburgse bedrijven zien kosten exploderen

9/10 Limburgse bedrijven zien kosten exploderen

9/10 Limburgse bedrijven zien kosten exploderen

Uit een enquête van Voka Limburg blijkt dat de stijgende loon- en energiekosten werkgevers grote zorgen baren. Negen op de tien Limburgse ondernemingen zien zowel de loon- als inputkosten stijgen in vergelijking met zes maanden geleden. En het einde is nog niet in zicht: de verwachting is dat de loonkosten in de periode 2022-2024 verder oplopen met 15%. Daarnaast hebben ook de energieprijzen het plafond nog niet bereikt. “We verwachten dan ook dat de federale regering het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland volgt en een plan voorbereidt om onze ondernemingen financieel te steunen. Naast een loonhandicap, dreigt nu immers ook een energiehandicap. Die combinatie is dodelijk voor onze bedrijven”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

“De factuur van de crisis wordt vandaag integraal betaald door de ondernemingen”, stelt Leten. “Zij kijken nu al aan tegen 22 miljard euro aan extra uitgaven ten gevolge van de opeenvolgende loonindexeringen. Ook de energiefacturen swingen de pan uit. Het signaal van de bedrijfswereld kan niet langer genegeerd worden. Nu al zegt veertig procent van onze bedrijven investeringen uit te stellen. Nochtans zijn dit investeringen die broodnodig zijn en dus aangemoedigd moeten worden. Voorstellen om winsten van bedrijven nog zwaarder te belasten (de zogenaamde taks op ‘overwinsten’, zoals Vooruit voorstelt), zijn in die context absoluut wereldvreemd.”

Energiesteun nodig
Leten is formeel: “Limburgse ondernemingen worden geconfronteerd met een nooit geziene stijging van de energiekosten. Wij vragen dringend dat de federale regering een reglementair kader onderzoekt en voorbereidt waarbinnen steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. Het gaat dan specifiek om bedrijven die hun energiefactuur minstens hebben zien verdubbelen. Duitsland en Frankrijk, twee van onze belangrijkste handelspartners, hebben reeds zo’n systeem ingesteld en staan bedrijven bij met concrete ondersteuning. Europa accepteert de energiesteun onder bepaalde voorwaarden. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.”

En dus: “Onze Limburgse ondernemingen moeten eerlijk kunnen concurreren met bedrijven uit andere landen. Het is aan de overheid om te waken over een gelijk speelveld. Op het vlak van loonkosten loopt de handicap met de buurlanden op. We mogen niet hetzelfde laten gebeuren met de energiekosten. We roepen de federale regering op om de kop niet in het zand te steken, maar wel de belangen van onze bedrijven te verdedigen”, zegt Leten.

Bijkomend probleem zijn de inflatievooruitzichten, die zowat elke maand opwaarts worden bijgesteld. “Volgens de meest recente inschatting zal de toegenomen inflatie leiden tot een loonkostenstijging met 15% in de periode 2022-2024”, stelt Leten. “Dat komt overeen met een extra kostprijs van 22 miljard euro voor de private sector in België. Voka blijft een sociaal gecorrigeerde indexsprong vragen, anders prijzen we onze ondernemingen uit de markt. De loonkostenhandicap met onze buurlanden zal opnieuw toenemen, nadat die de voorbije jaren net gedaald was. Door de automatische loonindexering wordt de inflatie bij ons sneller en vollediger dan in onze buurlanden doorgerekend in hogere lonen. Voor investeerders wordt België op die manier minder aantrekkelijk. Redenen genoeg om een allesomvattend reddingsplan per direct op te maken”, besluit de topman van Voka Limburg.

Reageer op dit bericht

Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Onderneming
Personen

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.