9 miljoen innovatiesteun voor Limburgse bedrijven

Net zoals een goed presterende topvoetballer, heeft de Vlaamse regering het contract met Limburgs Innovatiecentrum opengebroken. De overheid heeft 3,3 miljoen euro veil voor een contractverlenging van 2011 tot en met 2014.

Sinds 2002 voeren de Innovatiecentra elk in hun provincie projecten uit die bedrijven aanmoedigen en begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. Omdat deze projecten eind 2010 aflopen, was een toezegging van vers geld noodzakelijk. Minister Lieten heeft op basis van diverse evaluaties een verlenging voor Limburg aangekondigd. Met de 3,3 miljoen subsidies zal ook een vijfde adviseur worden aangeworven.

2010 was een bijzonder sterk jaar voor Limburg op vlak van innovatie. Limburgse bedrijven (zowel KMO’s als grote bedrijven) haalden maar liefst 8,9 miljoen euro subsidies voor innovatie binnen. Sinds 2007 werd nooit zoveel innovatiesteun uitgekeerd aan Limburgse bedrijven. Voor de toekomst zal het Innovatiecentrum vooral KMO's moeten aanmoedigen om meer te innoveren.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg is een tevreden man: “De cijfers uit het innovatierapport voor Limburg zijn bijzonder goed. En eigenlijk doen we nog veel beter, want wie voor innovatie geen gebruik maakt van subsidies, zit niet eens in deze statistieken. Anderzijds is het goed dat er steeds meer hulp en begeleiding wordt gezocht om te kunnen innoveren en onze bedrijven zo ook vaker uit de schaduw durven komen."