Aanbesteding: aanleg nevengeul Maas

Een miljoenenopdracht is te vergeven door de Provincie Limburg. Het gaat om een nevengeul van de Maas of beter gezegd de Stadsweide in Roermond. En wel eentje van 2600 strekkende meter. Compleet met kunstwerken en heel veel grondverzet, 100.000 m3 oftewel 5000 vrachtwagenladingen.
Het bedrijf dat de opdracht wil binnenhalen moet minimaal € 8 mln jaarlijkse omzet hebben geboekt met GWW-werken. 

De ingrepen bestaan uit de aanleg van een nevengeul, de aanleg en aanpassing van enkele kunstwerken en inrichting van het resterende deel van de Stadsweide tot natuurgebied. De nevengeul Stadsweide Roermond zal bestaan uit een circa 2600 m (rapport Royal Haskoning) lange waterloop die om de stuw Roermond heen loopt en permanent rivierwater van het bovenstroomse naar het benedenstroomse stuwpand voert. De instroomopening van de nevengeul ligt net bovenstrooms van de stuw Roermond en de nevengeul stroomt net stroomopwaarts van de spoorbrug uit in de Maas. In principe vormt de geul zichzelf door erosie en meandervorming, maar initieel vindt= er graafwerk plaats om te zorgen dat het water in de nevengeul stroomt en de gewenste dynamiek op gang komt.

De nevengeul heeft het formaat van een flinke beek en moet niet worden verward met de grote nevengeulen zoals bijvoorbeeld langs de Waal. Er is voor gekozen het Maaswater via een regelbaar inlaatwerk in de nevengeul te laten stromen. Dit biedt de mogelijkheid de nodige afvoervariatie in de geul te realiseren alsmede de morfologische ontwikkeling te beïnvloeden mocht dit proces veel te snel of te langzaam gaan verlopen. Andere maatregelen bestaan uit de aanleg van bruggen en herinrichting van het landbouwgebied tot natuurterrein. Ook recreatieve voorzieningen zoals de aanleg van wandel- en fietspaden, zitbanken en informatiepanelen vormen een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan. Staatsbosbeheer zal het gebied, na de realisatie en oplevering, in beheer nemen.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.