Aanbesteding: Afbraak en bouwwerken twv van tientallen miljoenen Euro's in Sittard-Geleen

In drie wijken in Sittard-Geleen worden huizen en andere gebouwen gesloopt, maar ook komen er honderden nieuwe. Ook wordt gewerkt aan de infrastructuur.
Het gaat om de wijken Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout en de voormalige Slachthuislocatie, kortweg aangeduid met TASs.

Met het project zijn enkele tientallen miljoen euro’s gemoeid. De overeenkomst is getekend door Gedeputeerde Noël Lebens, directeur Ton Mans van woningcorporatie ZO Wonen, wethouder Ruud Guyt van de gemeente Sittard-Geleen en werd mede ondertekend door Bert van de Berg, namens de verenigingen van TASs, voorzitter Lou Florax van de huurdersbelangenvereniging, voorzitter John Gerrits van wijkplatform Sanderbout, voorzitter Jacques de Raat van wijkplatform Ophoven en Jos Tummers, lid van de visiegroep Sanderbout.

De provincie en de gemeente dragen elk circa € 5 miljoen bijdragen, de wooncooperatie ZO Wonen draagt € 10,5 miljoen bij en de Nederlandse overheid € 2 miljoen. In het plan is per deelgebied een karakteristiek benoemd, bijvoorbeeld 'stadse starters' of 'ondernemende volksbuurt' en is de bouw van een brede maatschappelijke voorziening voorzien. De voormalige Slachthuislocatie is hiervoor vooralsnog aangewezen. Het thema bij de wijkenaanpak is verdunnen, vergroenen en verduurzamen. Het nieuwbouwbouwprogramma omvat in totaal 262 woningen, waarvan 60% sociale huur. Er zullen ongeveer 415 woningen gesloopt worden. Veertig oude mijnwerkerswoningen worden grondig gerenoveerd en omgebouwd naar levensloopbestendige woningen. Voor alle woningen geldt dat deze levensloopbestendig, energiezuinig en duurzaam gebouwd worden. Naar verwachting wordt al dit jaar gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.