Aanbesteding: AZM zoekt bedrijf dat slim systeem heeft voor elektronisch inchecken

Het AZM-ziekenhuis in Maastricht wil een nieuw systeem invoeren voor patiënten die zich aanmelden. Het gaat om de ontwikkeling, realisatie en levering van de apparatuur.

In het ontwerp van het nieuwe Hart en Vaatcentrum van het AZM is het concept Centraal verblijven, decentraal wachten een belangrijk uitgangspunt. Bij dit concept melden patiënten zich in tegenstelling tot wat tot nu toe gebruikelijk is niet bij de balie van de polikliniek, maar in de centrale hal, die tevens fungeert als centrale en enige wachtruimte voor alle poliklinieken. Patiënten melden zich aan door middel van elektronisch inchecken via aanmeldzuilen. Nadat een patiënt zich op deze wijze heeft gemeld kan hij plaats nemen in de centrale wachtruimte en zich pas op het moment van zijn afspraak naar de spreekuur- of functieafdeling begeven. 
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.