Aanbesteding: Grote wegenbouwklus in regio Valkenburg (€ 4 tot 7 mln)

Een grote wegenbouwklus heeft de provincie Limburg in de aanbieding, met een waarde van € 4 mln tot € 7 mln zo is op te maken uit de aanbesteding. Het gaat om het volgende traject: Reconstructie N590 Berg en Terblijt - Vilt tussen km 4,0 en 9,6.

Hieronder details uit de publicatie:

Toepassen verkeersmaatregelen in fasen 7 st.
Verwijderen bestratingen van tegels, betonstraatstenen en klinkers 27.000 m2
Teerhoudend asfalt frezen diverse diktes van 40-100 mm 47.500 m2
Teervrij asfaltverharding opbreken diverse diktes van 40-230 mm 43.000 m2
Teerhoudend asfaltgranulaat afvoeren 5.700 ton
Grond ontgraven 21.500 m3
Grond vervoeren 18.000 m3
Leggen PVC-buizen diverse diameters 110-160mm 5.500 m1
Leggen betonbuizen diverse diameters 300-600mm 3.400 m1
Aanbrengen kolken 37 stuks
Aanbrengen putten 52 stuks
Aanbrengen steenmengsels 57.500 m2
Aanbrengen kleeflaag 73.500 m2
Aanbrengen asfalt tussen- en onderlagen 13.600 ton
Aanbrengen geluidreducerende deklagen dik 25 mm 40.000 m2
Aanbrengen betonverhardingen in bushalten 750 m2
Aanbrengen betonverhardingen in fietspaden 12.250 m2
Aanbrengen betonverhardingen met figuratie in middengeleiders en uitstapstroken 700 m2
Aanbrengen bestratingen 15.200 m2
Aanbrengen trottoirbanden en opsluitbanden 20.500 m
Aanbrengen thermoplast belijningen 15 km
Aanbrengen Prefab middengeleiders, geleverd door opdrachtgever 54 stuks
Aanbrengen Prefab komremmers, geleverd door opdrachtgever 3 sets
Aanbrengen dassenraster 1000 m1

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.