Aanbesteding: Maastricht wassen : grote opdracht voor reiniging glas en levering schoonmaakmiddelen

Maastricht moet schoongemaakt worden. En daarom zoekt de gemeente een bedrijf dat op 19 lokaties het glas wil reinigen (growef 50.000 m2) en voor 21 lokaties reinigingsmiddelen wil leveren.
De gemeente stelt als eis dat er in ieder geval mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bij de klussen worden ingeschakeld.
Hieronder de plaatsen waar gereinigd moet worden. Daaronder meer informatie over de klus. 
 
Zo gebeurt het op dit moment: 
GLASREINIGING
In de huidige situatie omvat de glasbewassing 16 locaties (zie bijlage 13). Het grootste deel van de aanbesteding glasbewassing bestaat uit het drie keer per jaar wassen van het gevelglas zowel aan buiten- als binnenzijde en het separatieglas. Daarnaast zijn er een aantal specialistische werkzaamheden zoals het wekelijks reinigen van de entrees van een drietal locaties en een aantal werkzaamheden die slechts incidenteel uitgevoerd dienen te worden, zoals het reinigen van de gevels, systeemplafonds, systeemwanden en glas-in-loodramen. Al deze en andere werkzaamheden staan in bijlage 13 per locatie benoemd incl. de m2 en frequentie.
EN ZO MOET HET:
De aanbesteding voor de glasbewassing omvat 19 locaties (zie bijlage 15). De glasbewassing bestaat uit het twee keer per jaar wassen van het gevelglas zowel aan buiten- als binnenzijde en het separatieglas. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende danwel specialistische werkzaamheden zoals het reinigen van de entrees, gevels, systeemplafonds, systeemwanden en glas-in-loodramen. Deze werkzaamheden zijn eveneens beschreven in bijlage 15 per locatie incl. m2 en frequentie. In bijlage 19 treft u nog een overzicht aan van afspraken en eisen ten aanzien van veiligheid en arbeidsmiddelen.
 
HUIDIGE SITUATIE LEVERING REINIGINGSMIDDELEN: 
De gemeente Maastricht is gehuisvest op diverse locaties in Maastricht en omgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn het stadskantoor, het stadhuis, projectbureaus, bibliotheken, musea en milieuperrons. Gezien er regelmatig locaties bijkomen en afvallen is het niet altijd mogelijk om overal dezelfde productlijn in sanitaire middelen toe te passen. Los daarvan wordt in een publieke omgeving, zoals het Theater, een meer representatieve lijn toegepast dan op een milieuperron.
Kortom: De huidige situatie kenmerkt zich door diverse productlijnen verdeeld over een variërend aantal locaties. Op dit moment telt de gemeente Maastricht 22 locaties waar sanitaire middelen geleverd worden door een en dezelfde leverancier. Zie voor meer informatie bijlage 14. De middelen worden per locatie door de leverancier aangeboden, met uitzondering van een aantal kleine locaties zoals de milieuperrons. Het huidige productenoverzicht is relatief standaard op een aantal locaties na die specifieke en werkgebonden producten afnemen. Over het algemeen heeft iedere locatie handdoekautomaten, vouwhanddoekdispensers, zeepdispensers, toiletrolhouders, luchtverfrissers, dameshygiëne containers en toiletborstels.
EN ZO MOET HET:
Voor de gewenste situatie zijn er op dit moment 21 locaties die in deze aanbesteding meegaan. Tot de opdracht behoort het aanleveren van sanitaire middelen op de betreffende locatie, het wisselen van dameshygiëne containers en alle bijhorende service bij reparatie en vervanging. De afname en facturering is gebouwgebonden en zal plaatsvinden in overleg met de betreffende locatiebeheerder. Sommige locaties zijn geclusterd. Dit houdt in dat er geen 22 leveradressen zijn en dat het voorraadbeheer voornamelijk zal plaatsvinden op de grotere locaties gezien de opslagcapaciteit. De bevoorrading vindt per locatie plaats. Echter, de vier milieuparken zullen zelf voor hun voorraad zorgen vanuit het centrale magazijn aan de Ankerkade 275. Dit betekent dat er 16 afleveradressen zijn voor wat betreft het bevoorraden van sanitaire producten. Bij de dienstverlening met betrekking tot het wisselen en onderhoud van apparaten doen deze locaties wel mee. De nieuwe productlijn moet hygiënisch, eenvoudig in gebruik en vooral duurzaam zijn. Iedere locatie wordt voorzien van dezelfde lijn, enerzijds vanwege de uniformiteit, anderzijds vanwege de voordelen in het voorraadbeheer. Uitzondering hierop vormt locatie Theater aan het Vrijthof, waar in de publieke ruimten een rvs productlijn wordt geplaatst. Zie voor de details bijlage 16. De gewenste producten komen veelvoudig overeen met die in de huidige situatie. We spreken wederom over vouwhanddoekdispensers, zeepdispensers, toiletrolhouders, luchtverfrissers, dameshygiëne containers en toiletborstels.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.