Aanbesteding: Venlo zoekt nieuw vuilnisbedrijf

Referenties: Inschrijver dient drie vergelijkbare* Opdrachten in de afgelopen drie jaar (2007, 2008, 2009) te hebben verricht (aangevangen en afgerond) aan te tonen aan de hand van referenties met tevredenheidsverklaringen zoals gespecificeerd in Bijlage 5 (“Referenties/tevredenheidsverklaring”) Met vergelijkbare Opdrachten wordt bedoeld: Opdrachten waaruit ervaring blijkt met de inzameling van huishoudelijk restafval, gft-afval en grof huishoudelijk afval met een minimale omvang per jaar:

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.