Aanbesteding: Wegenbouw in Kerkrade, adviesklus in Venlo

RECONSTRUCTIE KERKRADERSTRAAT IN KERKRADE: Het bedrijf dat de klus wil doen moet in de afgelopen jaren minimaal een half miljoen hebben omgezet in grond-, weg- en waterbouw. Ook moet het ervaring hebben met een soortgelijke klus met een waarde van zeker twee ton. Het gaat om de volgende werkzaamheden: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het treffen van verkeersvoorzieningen; - het verwijderen van verhardingen en funderingen; - het uitvoeren van grondwerken; - het verwerken van funderingen; - het aanbrengen van verhardingen; - het aanbrengen van asfaltverhardingen; - het aanbrengen van fietspadcoating; - het aanplanten van groenvoorzieningen; - het uitvoeren van bijkomende werken; - het onderhouden van de werken.

VENLO: De gemeente Venlo heeft besloten tot de realisatie van een MFC (Multi Functioneel Centrum) in de wijk Vossener in stadsdeel Blerick. Kern van het MFC vormen de twee basisscholen, 't Ritjen en obs De Vossener, die nu in de wijk aanwezig zijn en voor nieuwbouw in aanmerking komen. Het zijn scholen van Stichting Kerobei en Stichting Akkoord!-po. De accommodatie dient verder onderdak te bieden aan:

• een gymzaal die gebruikt gaat worden door de genoemde basisscholen, sportverenigingen en overige avondgebruikers.

• Het Vossener Activiteitencentrum (VAC) biedt ruimte voor activiteiten aan alle wijkbewoners, overdag en in de avonduren.

• Onderdak voor diverse vormen van kinderopvang zoals dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

• Eventuele andere gebruikers zoals scouting en een gezondheidscentrum zijn nog in onderzoek. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van de multifunctionele ruimten in het MFC.

Het beeld dat de gebruikers hebben bij het gebouw is een accommodatie waar op een integrale wijze wordt samengewerkt en waar zoveel als mogelijk sprake is van multifunctioneel gebruik van ruimten. De inhoud van de uiteindelijke opdracht bevat onder andere het werktuigbouwkundig en electrotechnische ontwerp van het MFC de Vossener, het akoestisch en bouwfysisch ontwerp, bouwtoezicht en directievoering. Het traject bestaat uit de fasen voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, contractvorming en realisatie.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.