Aanbesteding: Wegenbouwklussen in Born en Echt-Susteren

In Born in de gemeente Sittard-Geleen moet een wegenbouwklus worden gedaan. Het gaat om de reconstructie van de Kempstraat in Born. In de gemeente Echt-Susteren is een soortgelijke klus, wel iets kleiner.

RECONSTRUCTIE KEMPSTRAAT BORN:
Het opbreken van asfaltverharding ca. 1500 m2
Het verwijderen van riolering ca. 200 m1
Het verwijderen van funderingslaag ca. 1900 m2
Het ontgraven, leggen en aanvullen van rioolleidingen incl. putten (hoofdriool) ca. 270 m1
Het ontgraven, leggen en aanvullen van IT rioolleidingen incl. putten (hoofdriool) ca. 270 m1
Het ontgraven, leggen en aanvullen van rioolleidingen (huisaansl. e.d.) ca. 150 m1
Het aanbrengen van fundering ca. 2600 m2
Het aanbrengen van asfalt ca. 300 ton
Het aanbrengen van straatklinkers incl. opsluitingen ca. 2200 m2
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vernieuwen van het bestaande gemengd riool, het aanleggen van een regenwater IT riool en DWA riool en geheel nieuwe indeling van de bovenbouw.
Het bedrijf dat de klus wil gaan doen moet minimaal € 1,25 mln jaaromzet hebben gehad in de afgelopen drie jaren met soortgelijke werken. 

WEGENAANSLUITING IN DE BANDERT ECHT
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-het schonen van het terrein
-het verwijderen van verhardingen ca. 500 m2
-het verwijderen van rioleringen ca. 170 m1
-het uitvoeren van grondwerken ca. 2.300 m3
-het aanbrengen van riolering ca. 320 m1
-het aanbrengen van kolken ca. 11 st
-het aanbrengen van putranden ca. 9 st
-het aanbrengen van funderingen ca. 2.100 m2
-het aanbrengen van betonbanden ca. 520 m1
-het aanbrengen van bestratingen ca. 535 m1
-het aanbrengen van asfaltverhardingen ca 425 ton
-het uitvoeren van bijkomende werken
-het onderhouden van de werken

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.