Aanbestedingen: bouwkundig ontwerp sportinfrastructuur Heerlen

De opdracht bestaat uit het maken van bouwkundige ontwerpen inzake een multifunctionele accommodatie welke bestaat uit:· Sporthal met 3 speelvelden, multifunctioneel te gebruiken, compleet met de bijbehorende ruimtes (Kleed- en doucheruimten, toiletten bergingen etc.)· Multifunctionele ontmoetingsruimten (horeca, zaal, vergaderruimte etc.)· Ruimtes t.b.v. buitensport (Kleed- en doucheruimten, toiletten bergingen etc.)· Centrale functies (entree, toegangen verkeersruimten etc.)· Omliggend terrein met een parkeerplaats voor 40-50 p.p. Deze parkeerplaats moet tevens ruimte bieden voor het plaatsen van een feesttent.De begrote bouwkosten bedragen 5.000.000 euro (excl. BTW): 4.000.000,= euro aan bouwkundige en constructiekosten en 1.000.000 euro aan installaties.

De in deze selectieleidraad genoemde aantallen/bedragen zijn indicatief. De werkelijke situatie kan afwijken van de in deze selectieleidraad genoemde situatie.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.