ACV: "Geen MVO, geen subsidies"

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou daadwerkelijk en tastbaar moeten geïntegreerd worden in iedere onderneming. Vooral de zorg voor het menselijke aspect mag niet bij woorden blijven, vindt de christelijke vakbond ACV-Limburg. Tijdens een persontmoeting zei voorzitter Verjans dat overheden dit zelfs als een voorwaarde moeten opnemen als ze subsidies of vergunningen toekennen.

"Veel bedrijven spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar halen het excuus van de crisis aan om er niet daadwerkelijk mee aan de slag te gaan", zegt de ACV-voorzitter. "Anderen doen er niets mee omdat die term teveel naar geitenwollen sokken neigt. En nog anderen beperken MVO tot duurzaamheid voor het milieu, door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen. Al te vaak wordt dus voorbijgegaan aan wat echt belangrijk is: de mensen. Profit en Planet, tot daar toe, maar de derde P, namelijk People, wordt te vaak vergeten. En nochtans zijn de bedrijven ook winnaar door MVO in hun bedrijf toe te passen. het zorgt immers voor een hogere motivatie, productiviteit, lager ziekteverzuim en meer tevreden klanten." Het ACV wil dit concreet toegepast zien door meer overleg en dialoog in het bedrijf, meer diversiteit en de continue evaluatie en ontwikkeling van competenties.

ACV-Limburg wil zelfs zo ver gaan dat overheden de bedrijven die subsidies willen ontvangen, moeten verplichten om MVO te concretiseren. "We doen een oproep voor een 'Limburgs model', waarin instanties als LRM en het provinciebestuur een belangrijke hefboom kunnen zijn voor MVO. Ze kunnen MVO-normen opnemen als voorwaarden in erkennings-, investerings- of subsidiedossiers," besluit Mathieu Verjans.