ACV-topman stuurt economische raad Limburg aan

De Limburgse Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR) heeft de provinciale ACV-voorzitter Jean Vranken aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg, op. Vranken heeft als prioriteit van de SERR Limburg de opvolging van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) naar voor geschoven.

leten vrankenDe SERR is een overleg- en adviesorgaan waarin de erkende sociale partners, zoals de Boerenbond en de werkgevers- en werknemersorganisaties, sociaal-economische thema's bespreken die in de regio aan de orde zijn. "In mijn ambtsperiode hebben we heel wat inhoudelijke onderwerpen aangekaart," blikt Johann Leten van Voka terug. "Niet met de bedoeling om elkaar in de haren te vliegen, maar eerder om de standpunten beter te begrijpen. Zo hebben we gepraat over de indexering van de lonen en het gebruik en misbruik van de Indivuele Beroepsopleiding (IBO). Er kwam ook een manifest met aandachtspunten voor lokale politici, en gaven we impulsen voor de totstandkoming van het SALK-rapport."

Deze SALK-nota met aanbevelingen om de economie in Limburg te stimuleren als Ford Genk de deuren sluit, wordt meteen ook de grootste uitdaging voor de nieuwe voorzitter, die donderdag officieel de voorzittershamer doorgespeeld kreeg. "Om de acties uit het SALK-rapport doeltreffend te ondersteunen en uit te voeren, is het belangrijk dat de sociale partners in de SERR samen blijven werken aan een sociaal en economisch sterk Limburg," zegt Vranken. "De opvolging van de uitvoering hiervan wordt dan ook het belangrijkste agendapunt van de SERR.”