Made in johan leten

“Alleen soepele arbeidsmigratie kan personeelstekort oplossen”

86% van de bedrijven die aanwervingen doen, hebben de grootste moeite om iemand te vinden. Ruim 42% van alle Limburgse ondernemingen geeft aan dat het gebrek aan personeel de grootste rem is op de groei. "We begrijpen dan ook niet dat de regering slechts in beperkte mate de arbeidsmigratie vanuit het buitenland wil toelaten", zegt Johann Leten van Voka Limburg. "Dat er voor een aantal échte knelpuntberoepen geen arbeidskrachten naar hier mogen gehaald worden, is een gemiste kans."

Voka Limburg presenteerde donderdag de maandelijkse conjunctuurbarometer, die perfect aangeeft of het goed gaat met de Limburgse economie. Het antwoord is: ça va. "De expansie zet zich door, maar zal in de tweede jaarhelft wel vertragen", weet Johann Leten. "Dat is vooral toe te schrijven aan de kwakkelende export, waarbij vooral de verre export (buiten de EU) helemaal is gekelderd. En ook de bouw doet het niet goed. Het aantal afgeleverde bouwvergunningen is sterk achteruitgegaan, met 15%. Kijken we alleen naar de residentiële nieuwbouw (woningen en appartementen) zien we zelfs een krimp van 30%." Nog een negatieve indicator: na 2 hoopgevende maanden loopt het aantal starters opnieuw terug in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En om de malaise compleet te maken: het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen is in juli met 30% gedaald. Er werden amper nog personenwagens verkocht. Voor de komende 6 maanden wordt wel een groei vooropgesteld.

Enig lichtpuntje is het toerisme. "Zowel qua aantal aankomsten, overnachtingen als bezettingsgraad hebben onze logiesuitbaters een heel sterke zomer achter de rug", weet Leten.

Arbeidsmarkt = hét zorgenkind
Het antwoord dat bedrijfsleiders geven op de vraag wat hen in negatieve zin bezighoudt, is steevast gerelateerd aan het vinden van mensen. Het aantal openstaande vacatures groeit nog steeds. Het gebrek aan arbeidskrachten is en blijft de voornaamste rem op de groei van onze bedrijven. "In dat verband is het heel jammer dat de lijst met knelpuntberoepen waarvoor mensen buiten de EU naar hier kunnen gehaald worden, door de regering werd beperkt", stelt Johann Leten. "Van de 51 beroepen die we -samen met de vakbonden, nota bene- hadden voorgesteld om buitenlandse migratie toe te laten, zijn er maar 29 aanvaard. Eén voorbeeld: dakdekkers mogen niet gehaald worden. Voor bedrijven als Tectum in Genk is dat een regelrechte ramp."

Voka Limburg pleit dan ook onomwonden voor een versoepeling van de migratie om het tekort op te vangen. "Het mag de overheid stilaan duidelijk worden dat we er met het activeren van langdurig zieken en andere niet-actieve Belgen niet gaan geraken", besluit de gedelegeerd bestuurder.