Alleen zelfstandigen zagen belastingdruk toenemen

De gemiddelde Belg betaalde twee jaar geleden 2,1 procentpunten minder belastingen op zijn inkomsten dan bij het begin van de eeuw. De zelfstandigen vormen daarop echter een uitzondering, want in die groep is de belastingdruk met 4 procent gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Financiën. In het rapport wordt opgemerkt dat het belastingpercentage voor werknemers op tien jaar tijd van 42,4 procent naar 39,1 procent is gedaald. Dat is vooral te danken aan de fiscale hervormingen van de eerste paarse regering. Daarentegen steeg de fiscale druk voor zelfstandigen van 10 procent naar 14 procent. Indien daar de sociale bijdragen worden bijgeteld, is er zelfs sprake van een stijging van 29 procent naar 34 procent.