Arbiters leren in Hasselt met de pers spreken

De scheidsrechters van de Belgische voetbalbond hebben het Hasseltse communicatibureau RCA onder de arm genomen om bij de aftrap van het nakende voetbalseizoen eensluidend te communiceren met de pers. Er werd een Mediacharter opgesteld om de communicatie tussen media en scheidsrechters volgens heldere afspraken te optimaliseren.

Bruno Leyssens , hoofd van RCA PR: “Dit Mediacharter zal de scheidsrechters in hun contacten met de pers een houvast bieden. Het is gebaseerd op 2 principes. Enerzijds staat het de scheidsrechter vrij om de media al dan niet te woord te staan, hoewel het sterk aangeraden wordt dit steeds te doen. Anderzijds is het de absolute voorwaarde dat de scheidsrechter pas (op een gefundeerde manier) kan reageren indien hij de wedstrijdbeelden heeft teruggezien en met zijn team heeft besproken."

Kick-off: dit weekend!