Australië en Japan komen samen in Hasselt

Vlees dat van of naar een gigantisch land als Australië moet vervoerd worden, heeft inventieve verpakkingen nodig om lang te kunnen bewaren. Vandaar dat de Australische ondernemersfamilie Lancaster de firma Vector oprichtte, gespecialiseerd in folies, schaaltjes en krimpzakken. Vooral in Japan hadden deze verpakkingen veel succes, en zo gebeurde het dat Vector en diens Japanse producent Gunze (industriezone Ekkelgaarden), zowat 20 jaar geleden beslisten om in Hasselt een Europese tak op te richten. Lancaster stuurde hiervoor zijn zoon Andrew naar Limburg, die intussen goed ingeburgerd is en nog steeds met veel succes Vector Europe leidt.

"2009 was een moeilijk jaar voor ons, vooral omdat er in Rusland minder geconsumeerd werd," vertelt zaakvoerder Andrew Lancaster. "Bovendien hebben veel vleesproducenten gelijktijdig hun hele stock opgebruikt, wat de bestellingen deed teruglopen. Maar in 2010 hebben we opnieuw 10% meer volume gedraaid (waarmee de omzet boven 11 miljoen uitkomt, red.). De grondstofprijzen blijven echter hoog, waardoor de marges ook in 2011 onder druk staan."

Vector Europe bewandelt intussen de weg van de innovatie. "We zijn voortdurend bezig met productontwikkeling die ons een voorsprong geeft in de markt," zegt Andrew Lancaster nog. "Dat gebeurt in België, maar ook in onze vestigingen in Duitsland en Engeland. En zo bouwen we geleidelijk ons familiebedrijf verder uit."