Bart Claes mag verderwerken van rechter

De rechtbank van Koophandel in Tongeren heeft maandag het verzoek van de nv Bart Claes ingewilligd om de bescherming tegen schuldeisers te verlengen. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de maatregel waarmee de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO) tot en met 30 april 2012 van kracht is.

Bart Claes nv uit Genk, de vennootschap van de gelijknamige cateraar die gekende horecazaken uitbaat als De Barrier (Houthalen-Helchteren), 't Driessent (Diepenbeek) of Faculty Club (Leuven), krijgt van de rechtbank de kans om zich tegen 30 april 2012 uit de moeilijkheden te werken. In die zin wordt de bescherming tegen de schuldeisers, zoals een eerste keer toegekend op 5 december vorig jaar, verlengd. Claes zelf had gevraagd om tot 1 september gevrijwaard te blijven, maar zal dus eerder orde op zaken moeten stellen. “Dat wil zeggen dat onze reorganisatie-inspanningen vruchten afwerpen,” bevestigt Bart Claes. “Het feit dat we een verlenging kregen van 3 maanden in plaats van de gevraagde 6, betekent dat de handelsrechtbank op basis van de voorgelegde stukken oordeelde dat dit dossier tegen eind april tot een goed einde gebracht kan worden. Dat is een heel positief signaal!”

“De voorbije maanden werd er ondanks de soms moeilijke omstandigheden hard en goed gewerkt.” stelt de ondernemer. “Daar ben ik mijn medewerkers en ook de gerechtsmandatarissen die ons hierin begeleiden, heel erkentelijk voor. De vooruitzichten zijn goed, de reserveringen liggen in al onze uitbatingen helemaal op schema, dus wij zijn er klaar voor.”

De rechtbank heeft ook de benoeming van de gerechtsmandatarissen verlengd. Zij krijgen enkele specifieke opdrachten mee, zoals het opstellen van een reorganisatieplan en de voorbereiding van de algemene vergadering waarop de schuldeisers zullen kunnen stemmen over een collectief akkoord.

Bart Claes Catering bestaat dit jaar 25 jaar. Een verjaardag die vorig jaar aan een zijden draadje leek te hangen. Maar de ‘hardst werkende Vlaming’ heeft er alle vertrouwen in. “Laat ons eerst deze horde nog nemen, het zal snel genoeg zomer zijn. Maar zet oktober al maar met stip in uw agenda. De plannen voor de jubileummaand beginnen heel concrete vormen aan te nemen.”